مدیر دستگاه آبی ولسوالی فرخار - تخار برشنا

 
Bachelor's Degree   Takhar, Afghanistan Full Time 311
Date Posted:Jun 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0050
Closing Date:Jul 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:


متصدی این پست مسولیت و وظایف مختلف این مدیریت بود و آن را به صورت درست انجام میدهد

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

اشنای کامل به برنامه های کمپیوتری و سایر پروگرام ها آن

توانای به نوشتن وتکلم زبان انگلیسی وغیره بلدیت داشه با

 تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی بلدیت با تمام وسایل بخش مربوط.

انجام کار با در نظر داشت جدول کاری به گونه موثر و مفید  

Duties & Responsibilities:

         تنظیم مراقبت و حفظ دستگاه آبی 400 kv.

         تظیم مراقبت و حفظ دستگاه آبی 400kv  ولسوالی فرخار .

         نظارت از امورات شبکه برق رسانی ولسوالی و پرسونل آن .

         ارتقای ظرفیت پرسونل تخنیکی آمریت در بخش ضرورت .

       مراقبت از کار های پرسونل پلانی و غیر پلانی .

        پیشبرد امورات تخنیکی و رسیدگی مربوط دستگاه .

         حفظ مراقبت دستگاه ها و اتر پمپ ها تجهیزات برقی و غیره .

         ترویج بخش تنویر بخش های تخنیکی پروژه های برقی فرمایش داده جهت تهیه آن .

        تنظیم منابع برق تولیدی آبی توریدی در ولسوالی فرخار با در نظر داشت مصرف شبکه در همکاری مستقیم با دسپیچنگ های مرکزی.


Job Location:

Afghanistan, Takhar

Qualifications:

لیسانس در رشته برق در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

مدیر دستگاه آبی ولسوالی فرخار - تخار برشنا
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc