مدیر لابراتوار - جوزجان برشنا

 
Bachelor's Degree   Jawzjan, Afghanistan Full Time 438
Date Posted:Oct 29, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0139
Closing Date:Nov 12, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف این پست مسولیت دارد به چک و لابراتوار میتر های سه فاز و سنگل فاز بخش20/6kv و هیات در بخش بر آورد ترانسفارمر ها و 0.4KV و 20-6KV.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·        داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

·        توانایی تکلم با زبانها محلی و انگلیسی.

·        بلدیت به پروگرام های کمپیوتر از جمله مایکرو صافت آفس پکیج.

·        ابتکار در گزارش دهی.

·        صداقت و اصل تعهد کاری.

·        انعطاف پذیری و اولویت بندی کار ها در شرایط دشوار.

·        داشتن توانایی کار و اصل هماهنگی با دیپارتمنت های مختلف.

·         توانایی کار بشکل فردی.

Duties & Responsibilities:

1.       چک و لابراتوار میتر های سه فاز و سنگل فاز با CT,PT

2.      سرغچ نمودن میترها غرض اطمینان از عدم دستبرد در میترها.

3.      راپور دهی ماهوار و هفته وار به معاونیت تجارتی.

4.      مراقبت چک و نصب نمودن میتر های بخش 20-6KV در شبکه با CT,PT آن.

5.      وسایر از وظایف مطابق به مقررات برشنا شرکت از جانب آمر مستقیم داده شده به وقت و زمان انجام میگردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

لیسانس ( به رشته برق و به درجه بالاتر ترجیح داده میشود)·  

·  با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


This job is expired