مدیر منابع بشری - هلمند برشنا

 
Bachelor's Degree   Helmand, Afghanistan Full Time 435
Date Posted:Oct 7, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0114
Closing Date:Oct 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth,Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

منحیث مدیر منابع بشری تمام امورات منابع بشری را به عهده دارد 

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·  آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر .

·  مهارت مکالمه شفاهی و تحریری عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین .

·  توانایی تکلم با زبان های محل· صداقت و حفظ محرمیت کاری

،داشتن مهارت زبان انگلیسی نکته مثبت است اما حتمی نیست

· حس مسولیت پذیری و دقت کاری .

آشنایی کامل از سیستم مالی و حسابی

Duties & Responsibilities:

رهنمای و تقسیم وظایف به پرسونل بخش مربوطه.

کنترول از صورت دفتر حاضری تطبیق قوانین فرامین مقرره ها و تکثیر هدایت مقامات ذیصلاح .

ثبت مصوبات مجلس اعضای شورای رهبری ابلاغ اجندا موضوعات .

ابلاغ فیصله شورای رهبری برشنا شرکت به تمام به تمام شعبات مربوطه .

تهیه و ترتیب راپور معاشات ماهانه و ارسال آن به مرجع مربوطه .

پیروی از تمام مقررات و طرزالعمل های اداره و اجرایی تمام وظایف بخش مربوطه .

مراقبت از دفتر حاضری کارکنان به صورت احسن .

انجام امورات دفتر صادره و وارده .

ارسال نمودن هدایت و اوامر مقامات ذیصلاح و مکاتیب مربوطه به اسراع وقت .

مسول امور حاضری کارکنان خدماتی و معرفی شان در هنگام ضرورت .

اجرایی سایر مسولیت های محول شده .

Job Location:

Afghanistan, Helmand

Qualifications:

لیسانس در رشته های اقتصاد و حقوق با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

مدیر منابع بشری - هلمند برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


 Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/C67FB14F-991C-4A67-808F-A41BA80FF693DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc