Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 954
Date Posted:Jun 27, 2020
Reference:000
Closing Date:Jul 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:11
Gender:Any
Functional Area:Nursing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 - 5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شفاخانه معالجوی مدرن پیوند خاتم النبیین :

Founded:

امروزه یکی از اهداف اصلی هر سازمان جلب رضایت مراجعین از طریق ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب می باشد، بدین لحاظ و با عنایت به تغییرات و پیشرفت های چشمگیر در حوزه مدیریت خدمات صحت و جایگزینی مدل اعتبار بخشی به جای ارزشیابی مراکز درمانی کشور که به مقوله ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته و برتعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تاکید می نماید، و از آنجایی که دستیابی به راههایی برای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری همواره مورد توجه مسئولین پرستاری بوده است در این راستا مدیریت امور پرستاری شفاخانه مدرن پیوند خاتم النبیین)ص(  با همکاری صاحب نظران و استناد به شرح وظایف مصوب و منابع معتبر اقدام به تدوین شرح شغل رده های مختلف پرستاری نموده است.

شفاخانه مدرن خاتم النبیین )ص ( یک شفاخانه کمپلکس سی بستر بامجوز رسمی ازوازرت محترم صحت عامه ج.ا.ا  و زیر مجموعه دانشگاه خاتم النبیین میباشد. به منظور  بالا بردن ظرفیت علمی و عملی محصلین دانشگاه خاتم النبیین)ص( و انجام پروژه های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی. وهمچنان ارایه خدمات صحی استندرد و متفاوت برای جامعه تاسیس شده است طوریکه درهمین راستا اقدام به احداث دیپارتمنت پیوند کلیه تحت نظارت دکترعلی تابش ناصری “ بختیاری ” بنیانگذار پیوندکلیه در افغانستان و توسط تیم بومی بامجوز و ثبت رسمی وزارت صحت عامه ج.ا.ا در چارچوب تشکیلاتی خود نموده است و از این طریق تاکنون بیش از صد گروه از هموطنان مبتلا به عدم کفایه کلیه را از ولایات مختلف کشور تحت عملیات موفقانه پیوند کلیه قرار داده است و باعث جلوگیری از سختیها و مشقت ها وهزینه هنگفت ناشی از مهاجرت هزاران هموطن بیمار خود نیز گردیده است. سایر خدمات این شفاخانه کمپلکس نیز به صورت انجام عملیات پیشرفته جراحی و یورولوژی باحد اقل تهاجم)لیزری( داشتن بخش داخله و قلبی مجهز، انجام عملیات پیشرفته نسایی و لادی، دارابودن لابراتوار پیشرفته باقابلیت انجام تست های تطابق ژنتیکی برای مریضان پیوندی و قابلیت چک سطح دواهای مختلف در خون، دارابودن مجهزترین و استندردترین مرکز همودیالیز درکشور و همچنین دواخانه غنی از دواهای کمیاب و داروهای بیماران خاص نیز میباشد.


Job Summary:

عنوان بست: مدیر نرسنگ و نرس

تاریخ اعلان:۷/۴ /۱۳۹۹

تاریخ ختم:۲۰/۴/۱۳۹۹

موقعیت: کابل

تعداد بست: ۱ بست مدیریت نرسنگ و ۱۰ بست نرس

نوع کارمند: تمام وقت

معاش: قابل مذاکره

تجربه کاری: ۴ الی ۵ سال

تحصیلات: لیسانس

Duties & Responsibilities:

شرح وظایف:

حصول اطمنان از عرضه خدمات نرسنگ مطابق با ستندردهای جهانی و ملی

استخدام نرسها و قابله ها مطابق پروسیجر های شفاخانه

کنترول منظم و مداوم از نرسها و قابله ها

تنظیم شفت کاری نرسها و قابله ها بگونه که سکتگی در خدمات نرسنگ ایجاد نشود.

ترتیب و تنظیم برنامه های آموزشی جهت ارتقا کیفیت کاری نرسها و قابله ها

رسیدگی به شکایات مریضان و پایوازان مریضان از خدمات نرسنگ.

ترتیب کتاب رهنما برای نرسها و قابله ها مطابق با استندرد های جهانی و به روز رسانی منظم آن

بررسی دوسیه مریضان بصورت روزانه و حصول اطمنان از تکمیل بودن دوسیه ها و همچنان آرشیف منظم دوسیه مریضان.

مدیر نرسنگ مکلف است تا نظرات و پشنهادات مراجعین را به دقت بررسی نموده و در جهت بهبود خدمات از آنها بهره بگیرد.

حصول اطمنان از موجودیت تجهیزات و ادویه های لازم بخش نرسنگ و نظارت از استفاده درست آنها.

ثبت مشخصات مریضان در کلیه فورم های پرونده مریض و ارایه گزارش از وضعیت مریض به داکتر مربوطه

 انجام اقدامات اولیه (تهیه گراف قلبی،کنترل علایم حیاتی، آزمایشات و .....)

  نظارت از اجرای دقیق دستورات دارویی تجویزشده و ثبت دقیق و صحیح آن

اطمنان از تحویل گرفتن مریضان و فراهم نمودن زمینه بستری آنها.

 کنترول از رعایت اصول و استندرد های صحی به منظور پیشگیری از انتقال امراض ساری.

 هماهنگی با داکتران در زمنیه ویزیت مریضان

 ایجاد هماهنگی و ارتباطات لازم با سایر بخشهای شفاخانه جهت بهبود امورات کاری و رسیدگی خوب به مریضان

کنترل وضعیت تغذیه مریض و انجام اقدامات پرستاری لازم در موارد تغذیه از طریق لوله های گوارشی(هاضمی) و تغذیه کامل وریدی

 آموزش بیمار در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی و کمکی.

 شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز

برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی


Job Requirement:

·        لیسانس در رشته نرسنگ

تجربه کاری:

·        حد الاقل چهار سال تجریه کاری در زمینه مدیریت نرسنگ

طریقه درخواست:

افراد واجد الشرایط خلص سوانح خود را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

برای درخواست لطف نموده خلص سوانح خویشرا به ایمیل آدرس ذیل بفرستید.

Submission Email:

  Mshafiq.akbari@gmail.com