مدیر نشرات

  Afghan Institute for Strategic Studies
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 646
Date Posted:Jun 25, 2020
Reference:RN-01-2020-H
Closing Date:Jul 5, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Media,Communication
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 5 Years
Contract Duration:1 year(s)
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghan Institute for Strategic Studies:

Founded:  

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان یک پژوهشکده مستقل پژوهشی است که در میزان سال 1391 تاسیس شده و به یک مرکز تحقیقاتی برتر در افغانستان تبدیل شده است. هدف از پایه‌گزاری این مرکز، فراهم سازی یک فضای فکری برای رسیدگی به مسائل استراتژیک مربوط به افغانستان در حوزه‌های گسترده‌تر منطقه‌ای و بین المللی می‌باشد. از اهداف دیگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشر پژوهش پیرامون مسائل مهم کشوری و راه‌اندازی گفتمان‌ برای طیف‌های ذینفع می‌باشد. تمام فعالیت‌ها و برنامه‌های انستیتوت بطور مستقلانه، حرفه‌ای و مطابق ارزش‌های ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد.

Job Summary:

تمامی امور نظارتی نشر و پخش برنامه‌ها، گزارش‌ها و بسته‌های خبری بر عهده مدیر نشرات خواهد بود. نظارت از عملکرد و فعالیت‌های رادیویی کارمندان و بازنگری در محتوای تمامی برنامه‌ها و خروجی‌های رادیویی بر عهده مدیر نشرات خواهد بود. ایده‌پردازی و ساختن برنامه‌های متنوع و خلاقانه برای پخش در رادیو. سهیم بودن در فعالیت‌های رادیویی در زمان ضرورت نیز از جمله وظایف مدیر نشرات خواهد بود. 

Duties & Responsibilities:

- نظارت جدی از محتوای نشراتی رادیو 

- مدیریت منسجم کارمندان در بخش نشر محتویات رادیویی 

- توانایی اولویت بندی برای نشر برنامه‌ها مطابق با خط مشی رادیو 

- داشتن ارتباط نزدیک و همکاری با مدیر مسئول و سایر کارمندان رادیو 

- ساختن و نظارت برنامه‌های خلاقانه در رادیو 

- برقراری روابط مسلکی با منابع متعدد 

- ایجاد تقسیم اوقات نشراتی طبق خط مشی رادیو 

Job Requirement:

- تجربه کاری سه سال در بخش خبرنگاری و مدیریت رسانه‌یی 

- بلدیت با زبان‌های انگلیسی، فارسی و پشتو 

- فارغ‌التحصیل از دانشکده‌ی خبرنگاری 

- آشنایی با مدیریت منابع 

- توانایی کار و انجام فعالیت موثر در محیط پر فشار 

- انعطاف پذیری و قادر به انجام وظایف در ساعات بیشتر از ساعت رسمی 

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired