مدیر پایه سازی هود خیل -مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 306
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0152
Closing Date:Nov 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور مسولیت تمام وظایف ذیل را به ارتباط آمر بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید بشکل موثر انجام دهد 

Skills Required:

AutoCAD

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        درک اصول و قوانین .

·        توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت.

·        دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظیفه.

·        توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش استثنایی.

·        داشتن صحت کامل , شکیبایی, طاقت و توانایی های فزیکی.

·        بلیدیت کامل به پروگرام های MS Office , Auto CAD

Duties & Responsibilities:

·        مراقبت جدی هردو تایم تولید شب و روز به خاطر تولید پایه های ثابت و سالم بادر نظر داشت استهلاک فابریکه

·        مراقبت دستگاه تولید از سنگ شکن ، ترازو ، سیلو ، کرن هوایی ، ماشین دوران ، بخار و تفهیم ، برای مدیریت عملیاتی و تولید آگاهی علایم تخنیک بیخطر و شرایط ایمنی کار

·        مراقبت از وسایط ماشینری که بخاطر تهیه ریگ و جغل استفاده میشود

·        مراقبت از حاضری کارمندان و اجراات امورات اداری یومیه

·        گذارش گیری دفاتر مربوط در یک ماه جلسه اداری

·        اصلاحات و رفع نواقص دفاتر و اقدام برای بهبود سطح تولید و امورات اداری یکی از وظایف اساسی امر فابریکه بوده

·        ترتیب و تنظیم پلان تولیدی، مالی و اداری، ماهوار ، ربع وار و سالانه

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته انجنیری ساختمان با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

مدیر پایه سازی هود خیل -مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/8E957980-5DA7-49A4-B4C2-BD36D4D2EA1ADABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc