مدیر قرارداد ها - ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 889
Date Posted:Jul 1, 2020
Reference:KM-HR-202
Closing Date:Jul 4, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering,Engineering,Business Administration ,Administrative,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade C
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:1 year(s)
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

مدیریت از تمامی اجراآت مرتبط به قرارداد ها بخش مربوط.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:  • بررسی تمام اسناد قرار داد پروژه ها و همکاری با مدیران پروژه در صورت ضرورت.
  • بررسي و كارشناسي شرايط اختصاصي و عمومي قرار داد.
  • تهيه صورت جلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاري جلسات.
  • تهیه متن قراردادهای مورد نیاز اداره در هماهنگی با ریاست های ذیدخل.
  • بررسی و اظهار نظر حقوقی در قراردادهای فيمابين شاروالی کابل و ديگر اشخاص حقيقی و حقوقی.
  • بررسی و تأیید مفاد قراردادها قبل از امضاء صاحبان مجاز شرکت با رعایت شرایط حقوقی قرارداد و قوانین و مقررات نافذه کشور.
  • پاسخگویی به شرکت های قرار دادی در صورت بروز مشکلات در قرارداد ها و جلوگیری از انکشاف مشکل ناشی از عدم رضایت واحد ها.
  • کنترل قرار داد های پروژه های عقد شده از لحاظ مالی و زمانی در چوکات اداره مربوطه.
  • تهیه گزارش از چگونگی تطبیق و پیشرفت فعالیت های مرتبط به قرارداد در پروژه ها مربوط.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.      درجه تحصیل

o       داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های انجنیری سول، سرک سازی، اقتصاد و ACCA همچنان به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o         حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط در ادارات دولتی الزامی میباشد.

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o       توانائی و مهارت دررامور مالی

o       استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر

o       تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx