مدیرعمومی انسجام وکلای گذر بست 4 ریاست انسجام امور مردمی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 556
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:km-hr-167
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

 سهم گیری در استماع شکایات مردم از وکلای گذر و شریک سازی محتوی شکایات به آمر انسجام وکلای گذر.

Duties & Responsibilities:

1.   ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.   آبدیت/ بروز نمودن لیست و دیتابیس وکلای گذر با توجه به تغیرات که به وجود میاید.

3.    سهم گیری فعال در تدویر برنامه های آگاهی دهی با وکلای گذر .

4.   سهم گیری در امور نظارت از اجراات وکلای گذر.

5.    جمع آوری و تهیه گزارشات از تطبیق فعالیت های آمریت انسجام امور وکلای گذر .

6.   اشتراک فعال در جلسات وکلای گذر در هماهنگی با آمر انسجام وکلای گذر.

7.   ارایه پیشنهادات به آمر انسجام وکلای گذر به منظور پیشبرد بهتر امور.

8.   پیگیری وتعقیب هدایات ریاست و آمریت انسجام وکلای گذر.

9.   سهم گیری در استماع شکایات مردم از وکلای گذر و شریک سازی محتوی شکایات به آمر انسجام وکلای گذر.

10.                                                                                                                                                                                                                                                              ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

11.                                                                                                                                                                                                                                                              ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

12.                                                                                                                                                                                                                                                              مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

13.                                                                                                                                                                                                                                                              اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

درجه تحصیل

o       حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق ، اداره عامه، پالیسی عام، علوم اجتماعی وسایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      حد اقل دو سال تجربه کاری در ادارات دولتی به شکل رسمی الزامی میباشد

مهارت های دیگر (كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o      مهارت و توانائی در ارتباطات .

o      آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx