منتاژ کار پایه سازی هود خیل - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 418
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0151
Closing Date:Nov 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص متذکره مسولیت وظایف ذیل را به عهده دارد

Duties & Responsibilities:

·        منتاژ نمودن بروج هوائی وزمینی.

·        نصب نمودن ترانسفرمر ها.

·        نصب نمودن سویچ ها 20KV.

·        نصب نمودن سویچبورد ها و لایتنگ ارستر.

·        آرت نمودن بروج وغیره.

Job Requirement:

·        حد اقل فارغ صنف چهاردهم در رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        توانائی تکلم با زبانهای محلی، داشتن مهارت زبان انگلیسی نکته مثبت است اما حتمی نیست.

·        حس مسوولیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و جفظ محرمیت کاری.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired