مرکز - GIS مدیر

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 976
Date Posted:Jul 8, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0063
Closing Date:Jul 22, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:6 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف این پست مسئولیت جمع آوری معلومات مربوط به موقعیت تجهیزات شبکه، مسیرتمدید لین ها و ترسیم سنگل لاین دیاگرام (SLD)  شبکه را به کمک GIS و AutoCAD به عهده دارد. گزارش گیری از کارکنان ما تحت و گزارش دهی به مقامات مافوق نیز جزء وظیفه وی میباشد.


Skills Required:

GISAutoCAD

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·       داشتن توانایی فزیکی

·       آشنایی به زبان های ملی و زبان انگلیسی

·       دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Word , Excel و Auto CAD و GIS

·       داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب

·       داشتن سلوک نیک و بر خورد عالی با همکاران و مشترکین برق

·       توانایی نوشتن راپور های کاری

·       پابندی به وظیفه

·       اطاعت از قوانین و مقررات

توانایی قناعت دادن آمرین و ارائه پیشنهادات معقول به  آنان جهت حل مشکلات تخنیکی و مشترکین

Duties & Responsibilities:

·      سروی شبکه برقی با استفاده از دستگاه GPS

·      اخذ نقاط GPS از برج ها، پایه ها و دیگر نقاط مهم شبکه برقی توسط دستگاه GPS

·      جمع آوری اطلاعات لازمه از برج ها، پایه ها ودیگر نقاط مهم از ساحه

·      ثبت اطلاعات جمع آوری شده در پروگرام اکسیل و دیگر پروگرام ها

·      داخل نمودن اطلاعات متذکره در پروگرام GIS و تشخیص موقعیت و مسیر شبکه در تصویر حقیقی شهر

·      ترسیم سینگل لاین دیاگرام  (SLD) شبکه به کمک پروگرام AutoCAD

·      ترتیب پلان های دراز مدت و کوتاه مدت غرض بهبود امور جمع آوری اطلاعات شبکه

·      شناسایی نیاز های مرتبط با GIS

·      اخذ گزارش کاری از کارمندان GIS

·      انجام سایر وظایف محوله توسط مدیریت عمومی پلان و انجنیری


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس با شش سال تجربه کاری دربخش مربوطه و به کسانیکه در بخش Auto CAD و GIS بلدیت دارند اولویت داده میشود .

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

مرکز - GIS مدیر
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc