مسئول کلنیک حقوقی- پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 279
Date Posted:Sep 16, 2020
Reference:Law_Batch2
Closing Date:Sep 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:2 months
Required Languages:English & pashto,Dari

About Jahan University:

پوهنتون جهان در سال 1391 شروع به فعالیت نمود که فعلا دارای پوهنحی های اقتصاد،کمپیوتر ساینس،شرعیات و حقوق وعلوم سیاسی میباشد که حدودا یازده هزار محصل برحال و چهار هزار فارغ التحصیل به جامعه ارایه نموده اند . این پوهنتون در سرک سه کارته نو شهر کابل موقعیت دارد

Job Summary:

مسئول کلنیک حقوقی- پوهنحی حقوق و علوم سیاسی 

Duties & Responsibilities:

  1. مسئولیت پیشبرد امور کلنیک حقوقی
  2. مسئولیت دایرنمودن محاکم تمثیلی

Job Requirement:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستری در رشته های ( حقوق و علوم سیاسی،) به درجات بالاتر ارجحیت داده می شود.

دو سال تجربه در بخش آمریت کلنیک حقوقی و یا دارالوکاله

حد اقل آشنایی با برنامه های آفیس

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان

انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانایی مدیریت و پیش برد امورکلنیک حقوقی

.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

متقاضیان گرامی که واجد شرایط هستند، خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذکر شده ارسال دارد .

همچنان میتواند هارد اسناد دست داشته خویش را به آمریت

منابع بشری پوهنتون جهان واقع سرک سوم کارته نو،

شهر کابل تسلیم نمایند.

job@jahan.edu.af

jobs.jahanuni@gmail.com

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل آمریت منابع بشری در تماس شوید

0786862625

Submission Email:

  job@jahan.edu.af,jobs.jahanuni@gmail.com