مسئول نرخ مبادلۀ اسعار

  Da Afghanistan Bank
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 876
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:000
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Da Afghanistan Bank:

 

DAB plays role as central bank of Afghanistan located at Ibne Sina Watt Kabul Afghanistan.

Job Summary:


پُست مسئول نرخ مبادلۀ سعار آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد خارج از بانک سپرده میشود.

نام پُست :     مسئول نرخ مبادلۀ اسعار

گرید :           هفتم

نوع استخدام : دایمی


Skills Required:

Communication Ms.Office ProgramsHonest

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·  ·        فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار به زبان های رسمی کشور و انگلیسی

·        بلدیت به برنامه های کمپوتر (MS Office)

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، با نظم، پابند به وظیفه، اجراآت به موقع، علاقمند به کار گروپی، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.


Duties & Responsibilities:

·        نظارت و ادارۀ کارهای جاری بخش جمع آوری ارقام نرخ مبادلۀ اسعارو حصول اطمینان از اینکه کارهای گذارش دهی بوقت معین و بصورت درست تهیه میشوند و به مراجع مربوطه فرستاده می شوند.

·        ترتیب و تقدیم گذارش های مطلوبه از جانب معاونان و آمر عمومی سیاست پولی، جواب دهی به سوالات بیرونی در بارۀ نرخ تبادلۀ اسعار، نرخ طلا، نقره و SDR در ساحۀ مسئولیت مدیریت جمع آور ارقام نرخ تبادلۀ اسعار.

·        تنظیم و نگهداری ارقام و گزارش های مربوط بشکل منظم و مصئون در کمپیوتر و فایل های مربوط.

·        تهیۀ گزارش به بخش های مختلف د افغانستان بانک طبق نیاز ان ها.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

درجۀ تحصیل: لیسانس در اقتصاد، اداره و مدیریت، بانکداری و مالی.

تجربه: حد اقل (3)  سال تجربه کاری مرتبط 


Job Keywords:

مسئول نرخ مبادلۀ اسعار

Submission Guideline:

علاقه مندان میتوانند یک نقل CV و یا خلص سوانح خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 18/ عقرب /1398 به مدیریت استخدام آمریت عمومی منابع بشری دافغانستان بانک سپرده یا به ایمل آدرس Dab.jobs@Dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https://dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت مصاحبه صرف با کاندیدان شامل در شارت لست تماس گرفته میشود.

- تاریخ مصاحبه بعدا" به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Submission Email:

  Dab.jobs@Dab.gov.af