متخصص انستزي

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 226
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:000
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات  1  متخصص در پست انستزي در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه    :   متخصص انستزي

وزارت/اداره     :        وزارت صحت عامه 

موقيعت           : ولايت هرات       

بست              :      4

گزارش به       : سرطبيب شفاخانه

گزارش از      : کارمندان مربوطه

هدف وظيفه: 

تنظيم وتهيه امور انستيزي قبل از عمليات، تنظيم وتهيه امور انستيزي در جريان عمليات هاي جراحي ومواظبت مريضان بعد از عمليات هاي جراحي  

Skills Required:

Health Care

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.      تنظيم امور انستيزي قبل در جريان وبعد از عمليات ها براي مريضان 

2.      مسوليت جمع آوري ارقام دقيق و به موقع مريضان تحت تداوي مطابق رهنمود ها ، فارمها ولوايح کاري 

3.      راجستر تمام واقعات پلاني و عاجل وارايه لست مواد قابل مصرف بخش انستيزي

4.     مراقبت وتهيه الماري ضمايم وسايل عاجل دراطاق ريکوري وعمليات خانه

5.     تنظيم وتهيه سامان وسايل انستيزي مورد نياز دراطاق ريکوري وعمليات خانه دراوقات ضرورت

6.      انجام نو کريوالي 24 ساعته مطبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است

7.      مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي

8.      اشتراک در مجالس کميته فرعي اجرات و کار رايي بخش مربوطه خويش

9.      تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه

10.  اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي ربع وار و تعقيب پلان کاري تهيه شده

11.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه

12.  ارایه گذارش بشکل ماهوار ، ربعوار و سالانه به مسول بخش در مرکز وزارت صحت عامه


Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

فارغ از فاکولته طب ،و داشتن سند فراغت دربخش انستيزيمقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

Job Keywords:

متخصص انستزي
This job is expired