متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت

  Ministry of Economy
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 313
Date Posted:Sep 4, 2019
Reference:023
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade B
Years of Experience:5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

پس منظر وزارت اقتصاد:

رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.

وظيفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود، ايجاد نظم و هماهنگی در فعاليت های اقتصادی وزارت ها و ادارات،  تامين مناسبات سکتوری، تثبيت اولويت ها و تسريع فعاليت های اقتصادی، جهت نيل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ميباشد.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مینمايد :

1.     طرح و هماهنگی پاليسی ها و استراتيژی های انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار.

2.      نظارت و ارزیابی از فعاليت های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور و ارایه گزارشات آن به کابینه ج. ا. ا.. و پیگیری اجراات در زمینه تصامیم کابینه.

3.     تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور.

4.     توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .

5.   ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت،  تشويق، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.

6.   انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (ملی و بین المللی) در کشور.


Job Summary:

هدف وظیفه : انکشاف و تطبیق پالیسی طرح یک محصول یک ولایت به منظور افزایش تولیدات و خدمات استراتیژیکی محلی، ارزش افزایی و توسعه تشبثات کوچک و متوسط محلی.


Skills Required:

Ms.Office Programs

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.    دانش قوی در مورد تیوری و روش های اقتصادی.

2.    توانایی بررسی تحقیق و مطالعات تجربی با استفاده از تیوری و روش های عملی .

3.    مهارت های نوشتن و ارایه عالی.

4.    توانایی استفاده برنامه های تحلیلی مانند STATA, SPSS و غیره.

5.    در کنار زبان های ملی، تسلط کامل به لسان انگلیسی ضروری میباشد.

6.    آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری (Microsoft Office Package).

7.    مهارتهای تحلیلی، مسلکی و مدیریتی، پلان گذاری، گزارش نویسی، اداره و ارتباطات.


Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

1.    تحلیل وضعیت کنونی بازارهای داخلی و خارجی محصولات و خدمات موجود در داخل کشور

2.    تحلیل بازار  داخلی و خارجی برای محصولات و خدمات پیشنهاد شده در طرح های دریافت شده ولایتی و ادارات سکتوری

3.    مرور و شناسایی نقاط قوت و ضعف اسناد تقنینی داخلی و بین المللی مرتبط به اقتصاد تولیدی و تجارتی

4.    شناسایی فرصت ها و تهدید های بنیادی اقتصادی در داخل و خارج از کشور

5.    شناسایی ظرفیت های استراتیژیک موجود در هر ولایت برای تولید محصولات و خدمات محلی و در داخل کشور

6.    شناسایی منابع مالی و فراهم آوری ارتباطات استراتیژیکی آن ها با متشبثین و سکتور خصوصی

7.    تدقیق در تعیین و اولویت دهی امتعه ها و خدمات شناسایی شده در 34 ولایت کشور

8.    شناسایی فرصت های تولیدی و تجارتی که بتواند زنان را از نظر اقتصادی در ولایات حمایت نماید

9.    هماهنگی منظم با مقامات ذیدخل وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری و ریاست های ولایتی

10. هماهنگی و نظرخواهی با دفتر اتاق های تجارت ملی و بین المللی، نهاد های سکتور خصوصی، وزارت تجارت، وزارت مالیه و سایر نهادهای ملی و بین المللی جهت شناسایی فرصت ها و موضوعات مرتبط به انکشاف سرمایه گذاری برای یک محصول یک ولایت

11. پشبرد وظایف اساسی تخنیکی در طرح و تدوین پالیسی ملی یک محصول یک ولایت با سایر مسئولین و شرکای ذیدخل

12. ترتیب و تهیه یک پالیسی ملی و جامع و ارایه آن به مقامات ذیصلاح از قبیل کابینه، شورای وزیران و شورای عالی اقتصادی

13. برگزاری ورکشاپ جهت معرفی پالیسی یک محصول یک ولایت در سطح مرکز

14. نظارت دقیق و ارزیابی همه جانبه اقتصادی – اجتماعی از روند تطبیق پالیسی در سطح مرکز و ولایات

15. ارایه گزارشات از پیشرفت کاری به رئیس تحلیل های اقتصادی و شریک سازی زیربناها

16. حمایت و همکاری دقیق و تخنیکی و داشتن سلوک و پیش آمد نیک با اعضای تیم کاری، همکاران و مسئولین زیربط و سایر افراد در دفتر و در امورات رسمی خارج از دفتر

17. انجام سایر وظایف رسمی مرتبط به طرح پالیسی یک محصول یک ولایت که در این لایحه وظایف تذکر نه یافته است


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حداقل درجه تحصیل:

حد اقل دارای سند تحصیلی ماستری در رشته های پالیسی عامه، اقتصاد، اداره تجارت و سایر رشته های مرتبط. (برای کاندیدان دارای سند تحصیلی دوکتورا ارجحیت داده میشود).

تجارب لازمه:

دارای حداقل5 سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

متخصص ارشد انکشاف پالیسی طرح یک محصول یک ولایت
This job is expired