متخصص داخله )درآنکولوژی داخله)

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 127
Date Posted:Jun 12, 2019
Reference:متخصص داخله )درآنکولوژی داخله)
Closing Date:Jun 26, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:96,90,66

About Ministry of Public Health:

Founded: 2006  http://www.moph.gov.af

بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.

واحد آنکولوژی (Oncology Unit ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد. این واحد جدید التائسیس که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد، دارای  60بستر میباشد. این واحد که دارای واحدهای آنکولوژی جراحی و طبی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد

Job Summary:

عرضه خدمات صحی به مریضان سرطانی و تربیه دوکتوران جوان در این عرضه بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی به ، وارتقأ ظرفیت مسلکی دوکتوران جوان، ارتقاع ظرفیت کاری شفاخانه ها،رفع نیازمندیهای وزارت صحت عامه از نظر قوای بشری.

Skills Required:

Provinces to travel:

Kabul

Skills Description:

تسلت کامل به زبان های پشتو و دری

آشنای با کمپیوتر و انترنیت

. مهارت در افهام و تفهیم و مدیریت

Duties & Responsibilities:

1. رعایت از اصول ومقررات برنامه ملی کنترول سرطان و وارد

2. اشتراک فعال در راپور وویزت صبحانه

3. گرفتن مشاهده و تکمیل دوسیه مریضان

4. نوشتن تمام معاینات به مریضان

5. عرضه خدمات سر اپا(OPD)و برای مریضان داخل بستر مطابق لایحه

6. اجرای نوکریهای شبانه مطابق به جدول تهیه شده از طرف شف سرویس

7. همکاری نزدیک با سر همشیره وارد در قسمت درخواست و توزیع ادویه مورد ضرورت مریضان داخل بستر

8. ارزیابی از اینکه آیا مریضان داخل بستر ادویه مورد ضرورت خود را مطابق به دوسیه خود دریافت مینمایند

9. نظارت از حفظ الصحه وارد مربوطه

10. تعقیب معاینات لابراتواری مریضان داخل بستر

11. تطبیق پروسیجر های طبی (تیوب انفی ، تیوب احلیل)و غیره

12. تجویز Discharge summary به مریضانیکه از شفاخانه مرخص میگردند

13. حل پرابلم های سرویس مربوطه با تفاهم با ترینر متخصصین و شف سرویس

14. تعقیب نمودن پروگرامهای تربیوی

15. تهیه کنفرانس های علمی جهت ارتقاع ظرفیت

16. اشتراک در کنفرانس های علمی

17. عرضه خدمات ارتقاء صحت و تعلیمات صحی

18. خانه پوری فورمه های کانسر ریجیستری

19. اشتراک در کمیته های مختلف که بمنظور بلند بردن کیفیت عرضه خدمات ایجاد گردیده

20. ایفای وظایف دیگر در صورت ضرورت و لزوم دید مسؤل بخش

1. راپور ماهوار مریضان

2. پریزینتیشن ها

3. مینوت مجلس های واحد

4. راپور تحقیق علمی

5. راپور نوکریوالی

6. ارقام مریضان IPD و OPD

7. فورمه های کانسر ریجیستری

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1. درجه تحصیل: داکتر طب

2. تجارب لازمه: داشتن تخصص در داخله و یا هم حد اقل سه سال تجربه کاری در شفاخانه های تخصصی وزارت صحت عامه و یا معادل آن از خارج کشور

3. آشنای کامل با لسان انګلیسی

4. تسلت کامل به زبان های پشتو و دری

5. آشنای با کمپیوتر و انترنیت

6. مهارت در افهام و تفهیم و مدیریت

Job Keywords:

عرضه خدمات صحی به مریضان سرطانی و تربیه دوکتوران جوان در این عرضه بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی به ، وارتقأ ظرفیت مسلکی دوکتوران جوان، ارتقاع ظرفیت کاری شفاخانه ها،رفع نیازمندیهای وزارت صحت عامه از نظر قوای بشری.

Submission Guideline:

: (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.


1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).


If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:


A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)


(II)


Electronic applications will be sent to: sub e-mail


Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.


The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.


No CVs will be accepted after the closing date.


Any persuade will be threat as disqualification.


Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.


Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Instruction for test and interview:

The test and interview will be taken from the following references:

1. Main points of the TOR

2. Current Medical Diagnoses & treatment

Submission Email:

  gdhr.moph2019@gmail.com