متخصص ماموگرافی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 219
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:000
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 1  نفر با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه     :     متخصص ماموگرافی

وزارت/اداره       :        وزارت صحت عامه  

موقیعت          : ولایت هرات

بست               :       4

گزارش به          : سرطبيب شفاخانه

هدف وظيفه: 

§        انجام معاینات ماموگرافی برای مریضان داخل بستر و سراپا جهت تشخیص دقیق و عرضه خدمات طبی متمم برای شفاخانه


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.      اشتراک در راپور صبحانه دوکتوران و متخصصین/ شرکت در جلسات داخلی شفاخانه

2.      ايفاي مسؤوليت و وظيفه در رابطه به جمع آوري دقيق ارقام معلومات هاي صحي مربوط باسرويس خدمات تشخيصيه راديولوژي

3.      همآهنگي در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان فني و سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان در محدودة سرويس مربوطه

4.      اجراي معاينات التراسونوگرافيک

5.      تامين بهترين روابط في ما بين ديپارتمنت مربوطه را به ديگر ديپارتنمت و تهيه سفارشات لازم درمورد خدمات تشخيصيه به سر طبابت

6.      ارتباط منظم، تهيه راپور ها و فيدبک لازم بطورمنظم با رئيس شفاخانه وسرطبابت .

7.      اشتراک در ورکشاپ هاي علمي و ساير مجالس که از طرف رياست طب معالجوي دايرگردد

8.     همکاری با ریاست – مدیریت و واحد های دیگر بیمارستان

9.      پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نیاز بخش

10. پیگیری مسائل رادیولوژی و برطرف کردن نقص فنی دستگاهها وحفظ و نگهدار ی از اموال و تجهیزات رادیولوژی

11. ترتیب پلان ربعوار ، سالانه و گزارش آن به بشکل ربعوار و سالانه به مسئول بخش


Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

-         فراغت از فاکولته هاي دولتي طبي(در صورتيکه از خارج کشور باشداسنادش بايد در وزارت تحصيلات عالي ارزيابي گرديده باشد)

-         داشتن سند تخصص در یکی از رشته های مسلکی/ داشتن تخصص در رشته سونوگرافی

-         تسلط بر زبان هاي دري و پشتو، ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي،کمپيوتر

Job Keywords:

متخصص ماموگرافی
This job is expired