نامزدی عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 2197
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:30/ 19
Closing Date:Nov 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:10 - 13 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Integrity Watch Afghanistan:

Founded:  

پیشینه

قانون مبارزه با فساد اداری در میزان سال 1397 تصویب و در جریده رسمی شماره 1314 نشر شد. به اساس این قانون و به منظور تحقق اهداف آن، کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد می گردد که مسئولیت امور مربوط به جلوگیری از فساد اداری، انسجام و نظارت از مبارزه با فساد اداری را خواهد داشت. این کمیسیون دارای 5 عضو خواهد بود و در مجموع از جمله 50 تن اعضا معرفی شده که 25 تن آن از جانب حکومت و 25 تن دیگر از جانب نهاد های جامعه مدنی معرفی میگردد نامزد عضویت کمیسیون خواهند بود سپس از میان این 50 تن، فهرست حد اقل 15 تن که توسط کمیته گزینش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض اتخاذ تصمیم به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارئه می گردد که سر انجام در مشوره با مسئولین مراجع دولتی و رئیسان نهادهای جامعه مدنی ذیربط مبارزه با فساد اداری 5 تن آنان به حیث عضو کمیسیون انتخاب میگردند.

نهاد های جامعه مدنی به منظور گزینش 25 نامزد برای عضویت کمیسیون مبارزه با فساد کمبته یی را تشکیل داده اند که این کمیته خلص سوانح، شرایط درخواست، اسناد تحصیلی و تجربه کاری نامزدان را ملاحظه و 25 تن را از جانب نهادهای جامعه مدنی منحیث نامزد عضویت کمیسیون ارايه خواهند نمود

Job Summary:

عضو کمیسیون متعهد به مبارزه با فساد و جلوگیری از آن، ترویج امانتداری، طرح و تدوین استراتیژی، پالیسی، و قوانین و طرزالعمل های جامع، شفاف، و موثر و به شیوه مشارکتی می باشد.

Duties & Responsibilities:

1.     مشارکت در طرح و ترتیب استراتیژی و پالیسی های مبارزه با فساد در مشوره با ادارات و نهادهای ذیربط؛

2.     اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از فساد اداری؛

3.     همکاری با نهادهای پژوهشی و جامعه مدنی در اجرای برنامه های جلوگیری کننده در امر مبارزه با فساد اداری؛

4.     دریافت اطلاعات جرایم فساد اداری از اطلاع دهندگان مطابق احکام قانون؛

5.     طرح برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت موظفین خدمات عامه در امر مبارزه با فساد اداری در هماهنگی با وزارت ها، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات؛

6.     طرح برنامه های آگاهی عامه در امر مبارزه با فساد اداری و جلب همکاری عامه؛

7.          نشر فعالیت و گزارش سالانه کمیسیون جهت آگاهی عامه و ارایه آن به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری غرض بحث؛

8.          نظارت از تطبیق استراتیژی و پالیسی های مبارزه با فساد اداری از طریق دارالانشاء؛

9.          تامین هماهنگی در اجراآت میان وزارت ها و ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری؛

10.        انجام پژوهش علمی در زمینه شناسایی عوامل فساد اداری، کاهش و از بین بردن آن؛

11.        ارایه پیشنهاد طرح یا تعدیل قوانین و مقرره ها در زمینه مبارزه با فساد اداری و ارایه سفارش لازم در مورد؛

12.        جمع آوری معلومات و گزارش در رابطه به جرایم فساد اداری از مراجع ذیربط؛

13.        تشخیص نواقص فعالیت های وزارت ها و ادارات دولتی در راستای مبارزه با فساد اداری و نشر آن و اصدار هدایت و ارایه مشوره جهت رفع؛

14.        ارایه پیشنهاد جهت بهبود امور ادارات برای گسترش حکومت داری خوب به رئیس جمهور؛

15.        تصویب طرزالعمل ها و لوایح داخلی کمیسیون؛

16.        اتخاذ تصامیم مقتضی در مورد عقد قراردادها با متخصصین که به منظور پیشبرد وظایف کمیسیون استخدام می شوند؛

17.        ثبت و بررسی دارایی مقامات دولتی و کارمندان بلند رتبه؛

18.        انجام سایر وظایف مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی مربوط؛

19.        صلاحیت مندرج جز 17 فقره (1) این ماده در خلال 12 ماه بعد از ایجاد، از سوی کمیسیون اعمال می گردد.


Job Requirement:

نامزدان عضویت کمیسیون مبارزه با فساد باید واجد شرایط ذیل باشند:

1.                داشتن تابعیت افغانستان؛

2.                داشتن سابقه کاری حد اقل ده سال در مراجع مبارزه با فساد اداری، امور عدلی و قضایی، امور اقتصادی، اداره یا پالیسی عامه؛

3.                داشتن سند ماستری یا بالاتر از آن در یکی از رشته های حقوق، شرعیات، علوم سیاسی، اقتصاد، امور مالی، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، پولیس، اداره و یا پالیسی عامه؛

4.                عدم حرمان از حقوق مدنی به حکم محکمه؛

5.                عدم عضویت در حزب سیاسی

6.                عدم محکومیت به جنحه عمدی یا جنایت یا نقض حقوق بشری؛

7.                داشتن شهرت نیک؛

8.                داشتن دانش و تجربه در مدیریت و رهبری؛


9.             عضو فعال جامعه مدنی باشد، کارمندان حکومت و سکتور خصوصی هم می توانند درخواست نامه نامزد عضویت کمیسیون را بدهند.

10.             آشنایی با زبان های رسمی افغانستان و یک زبان بین المللی


آشنایی با زبان های رسمی افغانستان و یک زبان بین المللی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

درخواست نامه.pdf