استادان پوهنځی های طب معالجوی ، ستوماتولوژی ، فارمسی ، قابلکی عالی ، اقتصاد ، کمپیوتر ساینس ، حقوق

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 714
Date Posted:May 9, 2019
Reference:IU28
Closing Date:Jun 4, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:28
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Islamic University :

Founded: 1999  www.islam.af

تاریخچه پوهنتون اسلامی :

پوهنتون اسلامی در سال ۱۳۶۸ هـ ش در دیار هجرت (پشاور) برای تربیه اولاد وطن و بلند بردن سطح علمی شان آغاز به فعالیت نمود، که در مدت کوتاه به شکل یک نهاد تحصیلی معتبر درخشید، پوهنتون مذکور با داشتن امکانات های ناچیز توانست تا کادرهای مسلکی جوانان را به جامعه تقدیم نماید، که امثال آن فعلا هم در سراسر کشور دیده میشوند، پس از امضاء تعهدنامه صلح میان حزب اسلامي افغانستان و دولت جمهوری اسلامي افغانستان ، مؤسس و رئیس عمومي پوهنتون اسلامي جناب (حکمتیارصاحب) فیصله نمودند که با استفاده از انکشافات اخیر کشور و داشتن سابقه درخشان پوهنتون اسلامي یک بار دیګر پوهنتون مذکور در پایتخت کشور، در منطقه احمدشاه بابا مینه، به فعالیت و خدمت نمودن آغاز نماید.

Job Summary:

استادان پوهنځی های طب معالجوی ، ستوماتولوژی ، فارمسی ، قابلکی عالی ، اقتصاد ، کمپیوتر ساینس ، حقوق و علوم سیاسی 

Skills Required:

Teaching

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

·        تدریس مضمون مربوطه (مطابق رشته) به طور نظری و عملی؛

·        تهیه مواد درسی برای مضمون مربوطه؛

·        حل مشکلات درسی محصلان از طریق حل تمرین ها و دایر نمودن درس های نظری و عملی مربوط به دیپارتمنت؛

·        همکاری با اعضای کادر علمی و محصلان منحیث استاد راهنما طبق معیارهای قانونی؛

·        عضو دیپارتمنت مربوطه به خاطر تهیه نمودن پلان های درسی سمستر وار و سالانه؛

·        اجرا نمودن ارزیابی خودی برای بهبود میتود درسی ؛

·        همکاری با دیپارتمنت و ریاست پوهنځى در امور اکادمیک؛

·        آماده ساختن مأخذها برای محصلین؛

·        اشتراک در کنفرانس ها و سائر محافل علمی به حیث بیانیه دهنده یا اشتراک کنند؛

·        اشتراک فعال در کمیته ها و شوراها، زمانیکه توظیف میشود؛

·        ابراز نظر در مورد آثار و فعالیت های علمی اعضای دیپارتمنت و سایر اعضای کادر علمی یا دانشمندان بیرون از پوهنتون ؛

·        ارائه طرح ها به منظور بهبود امور دیپارتمنت و پوهنځى؛

·        دایر نمودن امتحانات و ارزیابی پارچه های امتحان محصلان پوهنځى؛

·        تحریر و ارسال نمودن راپور امتحانات مربوطه به ریاست پوهنځی و دیپارتمنت؛

·        سایر وظایف قانونی؛

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        دارنده تحصیلات عالی به سویه دوکتورا ، ماستر در پوهنځی های طب معالجوی ، ستوماتولوژی ، فارمسی ، قابلکی عالی ، اقتصاد ، کمپیوټر ساینس ، حقوق و علوم سیاسی ؛

·        دو الی سه سال تجربه کاری در بخش تدریس؛

·        تسلط کامل به زبان های ملی ( پشتو و دری) همچنان بلدیت به زبان انگلیسیحتمی میباشد؛

·        اشنایی با برنامه های کمپیوتر؛

·        داشتن مهارت های نظارت و ارزیابی؛

  • توانایی مدیریت ؛
  • داشتن مهارت های سازمانی ؛
  • داشتن مهارت های ارتباطی ؛
  • آشنایی کامل با روش تحقیق؛

Job Keywords:

teacher

Submission Guideline:

Job Location:

چاراهی ماموریت ، احمد شاه بابا مینه ، کابل ، افغانستان

0093787318484

Submission Guideline:

تمام متقاضیان واجد شرایط میتواند، خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی خویش را به شکل حضوری به آمریت استادان پوهنتون اسلامی  واقع چاراهی ماموریت ، احمد شاه بابا مینه ، کابل تسلیم نماید و یا هم به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

Submission Email:

  Islamicuniversity84@gmail.com