قاضی متقاعد

  Glasgow construction company
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 398
Date Posted:Jul 20, 2019
Reference:gcc_0020
Closing Date:Aug 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Law,Adviser
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:10 - 15 Years
Contract Duration: 1Year & 10 Months
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:1 month
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Glasgow construction company:

Founded:  

glasgow is a construction company that work more than 10 years ago in the sector of construction as pure afghan leading construction company.

Job Summary:

در این بست ما به یک قاضی متقاعد که دارنده تجربه وافر در بخش مسائل حقوقی،جرمی و قضایی باشد ضرورت داریم و بتواند در اوقات رسمی در حضور داشت به دفتر رسما کار نماید.

Skills Required:

Team Working skillswriting skillReport writing

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

  1. مشوره دهی در مسائیل حقوقی
  2. مشوره دهی در مسائیل جزائی
  3. همکاری در زمینه پیش برد مسائل حقوقی شرکت
  4. ارائه راه حل در موارد جرمی و حقوقی

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

  1. فارغ از پوهنحی حقوق
  2. دارنده مدرک لیسانس و یا ماستر باشد

Job Keywords:

low, قاضی, وکیل, حارنوال, manager
This job is expired