رنگمال

  Rixon Engineering and Construction Company
High School   Multi City Full Time 902
Date Posted:May 12, 2019
Reference:Rixon-UNAMA04
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:15
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Rixon Engineering and Construction Company:

Founded:  

Rixon is a national firm serving Engineering, logistic and consultancy industries since 2007. Rixon has implemented many projects in the mentioned industries nationwide. Rixon needs qualified staff for an anticipated project from UNAMA project titled “OPERATION & MAINTENANCE OF ENGINEERING SERVICES AND MINOR WORKS AT UNAMA PREMISES IN AFGHANISTAN. Rixon will contact qualified applicants and make it clear to them and upon award of the project Rixon is obliged to hire the applicants with his/her resume submitted in the bidding documents.

Job Summary:

مراقبت و حفاظت از رنګ و رنگمالی تعمیرات و دفاتر مركز وولایات یوناماJob Details

Date Posted:۲۲ ثور ۱۳۹۸ 


Reference: Rixon-UNAMA04


Closing Date: ۵ جوزا ۱۳۹۸ 


Work Type: Painting


Number of Vacancies: ۱۵


Gender:       Any


Functional Area: Repair & Maintenance


Open Ended:


Nationality: Afghan


Salary Range: مطابق پالیسی یوناما و ریګسن 

 

Contract Type: Long-term


Years of Experience:     

5Year(s)

Contract Duration: 3 Years base & 2 optional


Extension Possibility:

Yes

Probation Period:


Duties and Responsibilities 

Skills Required:

General

Skills Description:

Skills: Painting

Duties & Responsibilities:

ترتیب برآورد رنگ ومواد مورد ضرورت رنگمالی تعمیرات ودفاتر مربوط.

درخواست رنگ مورد ضرورت ،سامان آلات وافزار رنگمالی جهت تهیه وخریداری واجرای امور مربوط.

تسلیم گیری رنگ وسایر مواد وسامان آلات مورد ضرورت رنگمالی جهت اجرای امور رنگمالی.

داغ گیری و رنگمالی تعمیرات ودفاتر پوهنتون جهت حفظ نظافت وپیشبرد بهتر امور تحصیلی واداری .

اجرای سایر وظایف که از طرف آمر در رابطه به وظیفه برایش سپرده شود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul, Nangarhar, Bamyan, Paktya, Kunduz, Balkh, Kandahar

Qualifications:

 

برای فارغان مراکز آموزش فنی و حرفوی ترجیح داده میشود و حد اقل 5 سال تجربه مرتبط.

طبق خواست یوناما اقلا ۵٪ کارمندان باید از معلولین تشکیل بدهد تا انها بتواند که عاید خوب برای خود و یا فامیل خود داشته باشد. لحاظا معلولین واجد شرایط خانمها و آقایان را اولویت و بعدا خانمها را ارجعیت داده میشود.


This job is expired