ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب

Bachelor's Degree   Afghanistan, Faryab Full Time 170
Date Posted:Jul 14, 2021
Reference:0578-3
Closing Date:Jul 26, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت اطلاعات وفرهنگ:

Founded:  


بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره

عنوان بست

شماره بست

1

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب

0578-3

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از امور فرهنگی، هنری، اطلاعاتی، جوانان و گردشگری در مطابقت به قوانین، مقررات, استراتیژی و پالیسی های وزارت در همسویی با عرف و عنعنات ملی و تاریخی کشور و ولایت مربوطه.

........................................................................................................................................................................................

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.     تشخیص و شناسائی ارزش های ملی, میراث های فرهنگی و جاذبه های سیاحتی ولایت مربوطه بمنظور تقویت صنعت توریستی؛

2.     توسعه صنعت گردشگری و زمینه سازی در جلب سیاحین در ولایت مربوطه به منظور معرفی فرهنگ و افزایش عواید کشور؛

3.     فراهم آوری تسهیلات خدمات توریستی برای بازدید کننده گان از ساحات باستانی جاذبه های طبیعی و میراث های فرهنگی؛

4.     رشد و تقویت رسانه ها جهت اطلاع رسانی و آگاهی اذهان عامه و نظارت از عملکرد رسانه های دولتی و خصوصی در مطابقت به قوانین نافذه؛

5.     تنویر اذهان عامه در راستای نهادینه ساختن ارزش های فرهنگی، حقوق بشری, تامین امنیت, منافع ملی و مصالح علیای کشور؛

6.     تهیه و ترتیب اسناد آبدات تاریخی جهت شمولیت در لیست میراث های جهانی و فراهم آوری زمینه های مناسب جهت حفظ و ترمیم آبدات تاریخی؛

7.     فراهم نمودن زمینه فعالیت مراکز فرهنگی و هنری به منظور فعالیت های فرهنگی و حمایت از تنوع فرهنگی و هنرمندان و بزرگداشت از شخصیت های هنری و نشر آثار مربوطه؛

8.     طرح، ترتیب و انکشاف استراتژی و پالسی ملی جوانان مبتنی بر اساسات دین مقدس اسلام و ارزشهای ملی و بین المللی و نظارت از تطبیق آن؛

9.      مساعد ساختن زمینه مشارکت گسترده و حضور فعال جوانان در عرصه های اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی؛

10. تنظیم فعالیت های هنری در عرصه های مختلف به منظور تشویق هنرمندان و گسترش هنر در سطح ولایت مربوطه؛

11. زمینه سازی جهت تدویر نمایشگاه ها در سطح ولایت جهت معرفی داشته های فرهنگی، هنری و ادبی کشور و ولایت مربوطه؛

12. مدیریت و نظارت از حفظ و نگهداری میراث های فرهنگی، غنامندی داشته های فرهنگی، گسترش و تنوع فرهنگی به منظور رشد و تقویت فرهنگ ملی کشور؛

وظایف مدیریتی:

13. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

14. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛

15. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوط؛

16. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارا ت دولتی, جامعه مدنی, رسانه ها و شهروندان کشور با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه؛

17. مدیریت و نظارت از تطبیق قوانین، مقررات و پالیسی های وزارت در بخش های کاری مربوطه به منظور بهبود امور و اجراآت موثر در تطبیق پلان ها و برنامه ها در ولایات مربوطه؛

18. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛

19. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت, افزایش موثریت و بازدهی کار, تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛

20. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها, سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

21. ارئه گزارش کاری ماهوار، ربعوار, سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

22. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛


وظایف هماهنگی:

تامین ارتباط با واحدهای محلی اداری در ولایت مربوطه، فعالین جامعه مدنی و مقام ولایت به منظور هماهنگی در تجلیل از روزهای تاریخی، فرهنگی، هنری و اعطای جوایز فرهنگی، هنری و ادبی جهت توسعه و انکشاف امور فرهنگی و هنری کشور؛ 

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: جامعه شناسی، ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، حکومتداری، علوم اجتماعی، اداره عامه، پالیسی عامه، توریزم، روابط عامه، شرعیات (فقه و قانون)، باستانشناسی، علوم و فرهنگ اسلامی، هنرهای زیبا، مردم شناسی و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور اطلاعات و ارتباطات و یا امور توریستی و یا امور فرهنگی و هنری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب‌)                مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب‌)                (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛Job Location:

Afghanistan, Faryab
This job is expired