ریاست عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی ولایت هرات

  اداره مستقل ارگان های محلی
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 409
Date Posted:Jul 21, 2020
Reference:0008-1
Closing Date:Aug 4, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره مستقل ارگان های محلی :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره مستقل ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

عنوان بست


ریاست عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی ولایت هرات

0008-1

Job Summary:

هدف وظیفه : اداره و رهبری خدمات مالی، جمع آوری عواید و محاسبات مالی و کنترول و تنظیم امور اداری شاروالی ها بر بنیاد طرزالعمل ها و قوانین نافذه کشور.  

..........................................................................................................................................................................


Duties & Responsibilities:

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:

1.     اتخاذ تصامیم در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اشاروالی و ارایه مشوره های مسلکی به اداره شاروالی مربوطه؛

2.      ایجاد سیستم تنظیم مکمل امور کارکنان برای ارزیابی و کنترول عملکرد در سطوح مختلف اداره شاروالی؛

3.     نظارت و کنترول از عرضه بهتر خدمات اداری و تدارکاتی شاروالی ها در بخش های مربوط؛

4.      طرح و تطبیق میکانیزم ها و طرزالعمل های اداری و ملکیت های شاروالیها جهت بهبود سیستم اداری در شاروالی؛

5.     مراقبت وکنترول از پروسه ثبت املاک در شهر در هماهنگی با اداره اراضی و زمینه سازی در توزیع کتابچه صفایی به شهروندان منجانب شاروالی مربوطه؛

6.     حصول اطمینان از ایجاد سیستم تنظیم مکمل مالی شامل عواید، بودجه و حسابداری برای ارزیابی و کنترول عملکرد مالی شاروالی؛

7.     ارایه مشوره درطرح و تطبیق یک سیستم برای هماهنگی و تنظیم مکمل معلومات عوایدی و مالی که تفسیر کننده نتایج مالی تمام سطوح فعالیت های شاروالی باشد؛

8.     نظارت وکنترول از عرضه بهتر خدمات مالی و حسابی در بخش های مربوط؛

9.     حصول اطمینان از طی مراحل قانونی اسناد تادیات مالی بربنیاد طرزالعمل ها وقوانین مالی وحسابی سالانه شاروالی؛

10. حصول اطمینان از تصفیه و تحت تحصیل قراردادن سنوات ماضیه و حالیه شاروالی ها؛

11. بررسی و نظارت از صورت راپور های مصارفاتی و عواید که از نواحی مربوطه مواصلت میورزد و ارایه گزارش ربع وار آن به معینیت شاروالیها؛

12. ارزیابی بودجه عادی و انکشافی شاروالی ها و مراقبت از صورت مصرف و عدم مصرف آن؛

13. حصول اطمینان از طرح و تطبیق طرزالعمل های ساده برای جمع آوری عواید شاروالی ها و ایجاد و تطبیق سیستم شفاف و حسابده مدیریت امور عواید و تدارکات شاروالی ها؛

وظایف مدیریتی :

14. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک اداره؛

15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط؛

16. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود؛

وظایف هماهنگی :

17. تآمین ارتباط و هماهنگی با مستوفیت های ولایتی وزارت مالیه به منظور طی مراحل اسناد بودجوی و تحصیصات.

18. همآهنگی با شعبات مربوطه جهت درخواست بودجه از کود های (95،91 و 99) خارج از بودجه منظور شده از مراجع مسول غرض رفع مشکلات مالی اداره .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.        داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، اداره ­تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه، حقوق، مدیریت عمومی، ACCA, CA، حکومتداری خوب، و یا سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

2.        داشتن تجربه کاری در یکی از بخش­های ( امور مالی واداری، مالی وحسابداری، تنظیم بودجه، تدارکات ومالی وبانکداری ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

a)       مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

b)       مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.        مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

4.        موارد تشویقی:

a)   (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

b)       (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
Job Location:

Afghanistan, Herat

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

1.      زمان ارسال درخواست:

·        درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

2.      اسناد تحصیلی:

·       اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛

·       اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛

·       اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛

·       اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.


 

3.   اسناد تجربه کاری:

3.1  اسناد تجربه کاری دولتی:

·       اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،

·       اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.


 

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

·       داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛

·       قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛

·       مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.


 

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:

·     بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛

·     اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.


 

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:

·       درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.


 

4.      تجربه مرتبط:

·        مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.


جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹