ریاست پوهنحی حقوق و علوم سیاسی؛آمریت دیپارتمنت اداره دیپلوماسی آمریت پوهنحی کمپیوتر ساینس

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 702
Date Posted:Nov 25, 2019
Reference:103
Closing Date:Jan 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:Education
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:2 months
Required Languages:English & pashto,Dari

About Jahan University:

Jahan University

dress: Kart-E-Now 3rd Street Kabul Afghanistan Kabul


Telephone:              + 93 (0) 771919727

Facsimile:                + 93 (0) 785490049

E-Mail:                     info@jahan.edu.afCOMPANY BACKGROUND

·  Year Established: 1392

·  Regional presence: in Kabul Afghanistan

 


CURRENT ACTIVITIES

·  providing higher education.

·         Working on skill enhancement programs 

Job Summary:

رئیس مسئول اداره و مدیریت تمامی برنامه های اداری و علمی پوهنځی در چهارچوب مربوطه می باشد

آمر پوهنحی مسئول پیشبرد آمورات دیپارتمنت مشخص شده را برعهده دارد

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)Research & Management skills

Provinces to travel:

Kabul

Skills Description:

توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری (office ) را داشته باشد

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانای تالیف کتب درسی، ممد درسی را داشته باشد

توانایی رهبری و پیش برد تحقیقات علمی را داشته باشد.

Duties & Responsibilities:

1. ریاست از جلسات

2. ترتیب اجندا و برنامه کاری (کوتاه مدت و دراز مدت) پوهنځی متذکره

3. نظارت از اجراآت اصولی در مورد فیصله های شورای علمی پوهنځی توسط دیپارتمنت ها

4. نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس ها در مطابقت با برنامه پیش¬بینی شده

5. تلاش برای رفع نیازمندی های پوهنځی

6. تنظیم امور آکادمیک و اداری پوهنځی

7. پیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن تعداد از اعضای دیپارتمنت که ابتکار، برازنده گی و شایستگی در تدریس، تحقیق و یا سایر فعالیت های علمی پژوهشی نشان داده اند .

8. ارایه گزارش از فعالیت های پوهنځی به معاونت علمی و ریاست پوهنتون .

9. ارزیابی فعالیت های آکادمیک اعضای هیأت علمی دیپارتمنت ها به همکاری آمرین آن در هر سمستر و ارایه گزارش آن به معاونت علم ی

10.نظارت و پیشبرد امور ارتقای کیفیت در پوهنحی

11. سایر وظایف که طبق قانون به ریاست پوهنځی تعلق می گیرد

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستری در رشته های ( حقوق و علوم سیاسی،) به درجات بالاتر ارجحیت داده می شود.

سه سال تجربه مرتبط به وظیفه

مریت پوهنحی کمپیوتر ساینس حد اقل به سویه ماستر در رشته کمپیوتر ساینس

حد اقل سه سال تجربه کاری در بست مشابه یا استادی در پوهنتون

تذکر: مدرک تحصیلی دواطلبان باید از آمریت محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تأئید شده باشد

This job is expired