سر آشپز

  The Village Restaurant - Shahre Naw
Non Educated   Kabul, Afghanistan Full Time 796
Date Posted:Apr 17, 2019
Reference:TVA - 1
Closing Date:May 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Services
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About The Village Restaurant - Shahre Naw:

Founded:

We are the most beautiful and unique Restaurant of Afghanistan.

Company Benefits:
Lunch Subcidy

Job Summary:

به یک سر آشپز در بخش غذاهای افغانی (شوله غوربندی، کچری قروت، آی خانم، کباب بودنه، چاینکی، روشت، قطخی و غیره) با شرایط ذیل نیاز داریم؛ 

دو سال تجربه کاری در این بخشها داشته باشد

توانایی کار از ساعت ۹ صبح الی ۹:۳۰ شب داشته باشد

توانایی مدیریت آشپزخانه را داشته باشد 

نحوع سرویس و تزین ظروف را بلد باشد 

سن بالاغتر از ۴۵ نباشد 

معاش توافقی میباشد

Duties & Responsibilities:

Please call us at 0781708033

Job Requirement:

no qualification needed for this job.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired