صفا کار و آشپز

  Cyber Telecom ISP
Non Educated   Kabul, Afghanistan Full Time 473
Date Posted:Jun 23, 2019
Reference:CT-KB-0102
Closing Date:Aug 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:12 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Cyber Telecom ISP:

Founded:  

Cyber Telecom Services is a privately owned business company that is licensed by the Ministry of telecommunication and information technology of Afghanistan as an Internet Service Provider (ISP) under the current constitution.

Company Benefits:
Free Transportation Service

Job Summary:

  • آشپزی صرف طعام چاشت
  • تهیه غذا برای کارمندان دفتر
  • مهارت تهیه غذا ها محلی افغانی
  • ظرف شویی آشپزخانه
  • مراعت نمودن نظافت و سلیقه
  • صفا کاری دفاتر
  • صفا کاری تشناب ها
  • صفا کاری شیشه ها منازل
  • و دیگر کار های خورد کوچک

Skills Required:

Business Management SkillsSales PlanningSales ManagementProposal WrittingSocial MediaSocial Media Management

Duties & Responsibilities:

شرکت سایبر تلکام به یک نفر آشپز / صفا کار از قشر اناث ویا ذکور ضرورت دارد.

تهیه غذا برای تعداد حد اقل 10 نفر کارمند در جریان روز.

تهیه چای و کافی برای کارمندان در روز

صفا کاری و نظافت آشپز خانه در ختم روز کاری

آماده بودن برای تهیه اضافه تر از 15 نفر در روز های سیمینار ومحافل رسمی

پاکاری و مرتب ساختن دفاتر کارمندان به قسم یومیه

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

دارای تجربه کاری در بخش آشپزی حد اقل یک سال

توانائی تهیه غذا های متفاوت افغانی 

توانائی صفا کاری دفاتر

توانائی تهیه چای ، کافی و شیر چای

توانائی سرویس غذا در طعام خانه و یا دفاتر چداگانه

This job is expired