سکرتر اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
Bachelor's Degree   Iran, islamic republic of Full Time 761
Date Posted:Jul 30, 2019
Reference:0771
Closing Date:Aug 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (1 بست) رتبه پنجم وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


سکرتر اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

0771

Job Summary:

هدف وظیفه: جمع آوری معلومات وارقام از مهاجرین و پناه گزینان در همکاری با (IOM -UNHCR) وادارات مربوط کشور میزبان


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.        ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

2.        جمع آوری معلومات و ارقام از مهاجرین و پناه­گزینان در همکاری با ادارات ذیربط و دولت کشور میزبان.

3.        ثبت و راجستر تمام اسناد واصله در دفاتر مربوط غرض تحقق هدایات و احکام صادر شده.

4.        شناسائی کادر های تحصیل یافته و متخصصین مهاجرین درعرصه ها و رشته های مختلف جهت مساعد سازی زمینه بازگشت شان بوطن.

5.        همکاری در طرح تدابیر بمنظور راه اندازی برنامه های اجتماعی ، ورزشی و تجلیل از روز های ملی در بین مهاجرین.

6.        ترتیب اسناد رسمی وجوه مالی مورد نیاز سال مالی جهت تادیات حقوق و امتیازات کارکنان شامل تشکیل منظور شده.

7.        مراجعه به ادارات ذیربط کشور میزبان مطابق تفاهمنامه های عقد شده و سایر میثاق های بین المللی غرض رسیدگی به وضعیت و مشکلات حقوقی زنده گی مهاجرین و پناهندگان.

8.     ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستآورد های مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.

9.     اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7)  و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

1.     حداقل سند تحصیلی لیسان در یکی از رشته های: روابط بین­الملل ، اقتصاد ، حقوق ، حکومت داری ، توسعه پایه دار ، دیپلوماسی ، مطالعات جهانی ، علوم سیاسی، علوم بشری، جامعه شناسی ، اداره عامه ، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می­شود.

2.     تجربه کاری مرتبط حد اقل سه سال .

3.     تسلط به یکی از زبان­های رسمی کشور ( پشتو و یا دری) زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبانو.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


Job Location:

Iran, Islamic Republic of
This job is expired