سکرتریت و مدیر مالی

  Achakzai Logistic Company
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1326
Date Posted:Jun 21, 2020
Reference:000
Closing Date:Jul 21, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Achakzai Logistic Company:

Founded:

This is a private logistic company

Job Summary:

Title سکرتریت و مدیر مالی                     

Organization شرکت لوژستیکی اچکزی                

Duty Station/location شهر نو عقب شرکت ام تی ان                

City کابل – افغانستان                      

Contract Duration

No of Jobs

Nationality افغان                              

Sex طبقه اناث                           

Salary Range

Announcing Date 21/06/2020                          

Closing Date 2020/07/21

Job Type

Shift

Job Status

Experience حد اقل دارای یک سال تجربه کاری باشد      

               

Duties & Responsibilities:

طرح و ترتیب پلان کاری سکرتریت مقام اداره در مطابقت با پلان و اهداف اداره.

بررسی مکاتیب، پاکت های مراسلاتی و ادرس های آن غرض ملاحظه مقام اداره.

نگهداری اسناد مربوطه به حواله جات


ترتیب اسناد جهت ثبت به مدیریت ژورنال


ثبت تمامی اسناد مربوطه به مدیریت مالی در دیتابیس


دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود .


حسابگیری حسابات معتمدین .


تطبیق حسابات معتمدین به ژورنال و صورت حساب بانک .

 

Job Requirement:

دارای یک سال تجربه کاری باشد

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired