سکرتریت

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1632
Date Posted:Sep 19, 2020
Reference:000
Closing Date:Sep 30, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Achakzai Logistic Company:

Founded:

This is a private logistic company

Job Summary:

Title سکرتریت                     

Organization شرکت لوژستیکی اچکزی                

Duty Station/location شهر نو عقب شرکت ام تی ان                

City کابل – افغانستان                      

Nationality افغان                              

Sex طبقه اناث                           

Salary Range

               

Duties & Responsibilities:

طرح و ترتیب پلان کاری سکرتریت مقام اداره در مطابقت با پلان و اهداف اداره.

بررسی مکاتیب، پاکت های مراسلاتی و ادرس های آن غرض ملاحظه مقام اداره.

نگهداری اسناد مربوطه به حواله جات


ترتیب اسناد جهت ثبت به مدیریت ژورنال


ثبت تمامی اسناد مربوطه به مدیریت مالی در دیتابیس


دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود .


حسابگیری حسابات معتمدین .


تطبیق حسابات معتمدین به ژورنال و صورت حساب بانک .

 

Job Requirement:

دارای یک سال تجربه کاری باشد

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired