سرمعلم تدریسی و اداری مکتب برای نماینده گی هرات

Bachelor's Degree   Afghanistan, Herat Part Time 791
Date Posted:Dec 15, 2019
Reference:SLA/HT-HRT/99-02
Closing Date:Jan 15, 2020
Work Type:Part Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training,Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Shams London Academy:

Founded:  

چنانچه بر همگان هویداست شمس لندن اکادمی اولین ، بهترین و بزرگترین سلسله مکاتب خصوصی در چوکات وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستر و با رعایت قانون و مقررات فعالیت مینماید. که فعلآ به تعداد 8 نمایندگی در کابل و 4 نمایندگی در ولایت دارد

اداره شمس لندن اکادمی در نظر دارد تا نمایندگی های خود را در سرتاسر افغانستان به 40 نمایندگی برساند.

لیست نمایندگی های شمس لندن اکادمی:


نمایندگی ها مرکزی

 1. خیرخانه
 2. (تایمنی (نسوان)
 3. ارزان قمیت
 4. کارته 4

نمایندگی ها ولایات

 1. جلال اباد
 2. کندهار
 3. مزارشریف
 4. هرات

.

Job Summary:

به عنوان سرمعلم ، شما معلمان و کارمندان را هدایت و رهنمایی نموده ، اهداف را تعیین می کنید و اطمینان می دهید که دانش آموزان اهداف یادگیری خود را برآورده می کنند. نظارت بر کارهای روزانه مکتب شما به معنای رسیدگی به امور انضباطی ، سرمعلمیت، استخدام معلمان، و سایر معلیمن است.

Duties & Responsibilities:

 1. سرمعلم مکتب شخص با تجربه، دارای تحصیلات عالی باشد و در امورات تدریسی و اداری تجربه کافی داشته باشد.
 2. ترتیب و تهیه تمام کتب اداری و تدریسی مطابق لایحه وزارت محترم معارف ج.ا.ا و مقرارات مکاتب خصوصی.
 3. حاضر بودن به وظیفه قبل از شروع تایم مکتب یک یا نیم ساعت پیش و بعد از رخصتی شاگردان بعداً خود را مطمئن ساخته و از مکتب خارج شود.
 4.  وقتی سرمعلم صاحب داخل مکتب میشود یکبار تمام مکتب را از نظر بگذرانند.
 5. کنترول از تمام امورات(تدریسی و اداری) دادن هدایات لازمه طبق مقرارات..
 6. از اینکه مکتب خصوصی است بعداز رخصت شدن شاگردان و رسید آنها به خانه هایشان خود را مطمئن سازد.
 7.  در مورد مسائل مالی خیلی دقیق عمل کرده روی اسناد اجراآت نماید.
 8.  در مورد جمع آوری فیس شاگردان فوق العاده مسئولیت دارد. بخاطریکه در پروسه اخذ فیس و داخله شاگردان به کدام مشکل مواجع نشود یک پلان منظم با اولیای شاگردان بطور دوام دار ترتیب نماید. و با فامیل های محترم در تماس باشد و نتیجه کاری خود را در کتاب جلسات تماس با اولیای شاگردان درج نموده و از والدین محترم نیز استحضاری بگیرد. که این عمل بعضی از مشکلات تدریسی را نیز حل می نماید.
 9. تعین معلمین دیپارتمنت نظربه لایحه و مقررات مکاتب خصوصی.
 10. تعین کمیته شش گانه (انظباط، محیط زیست، تماس با اولیای شاگردان، فرهنگی، امورصحی و تربیت بدنی).
 11.  کنترول و ملاحظه شد پلان کاری معاون تدریسی، سر معلمین و در مواقع ضرورت از معلمین کنترول عمومی از پلان های درسی سالانه، ماهوار.
 12. سایر ابتکارات در بهبود بخشیدن وضعیت تعلیم و تربیه مربوط شخص سرمعلم صاحب میباشد.
 13. سرمعلم مکتب تطبیق تماماً پلان های تدریسی، اداری و اموراتیکه از طرف ریاست هدایت داده میشود.
 14. انتقال شاگردان توسط ترانسپورت و در حفظ امنیت شاگردان فوق العاده کوشاه بوده و مسئولیت مستقیماً بدوش شخص سرمعلم میباشد.

Job Requirement:

حداقل لیسانس و تجربه کافی در بخش سرمعلمیت مکتب داشته باشد.

به زبان های دری ،پشتو و انگلیسی صحبت کرده بتواند.

دسترسی به برنامه های( میکرسافت آفیس) داشته باشد .

مهارت های افهام وتفهیم خوب داشته باشد.

مهارت های هماهنگی در اداره داشته باشد.

حداقل به زبان های دری وپشتو صحبت کرده بتواند.


 1. سرمعلم مکتب باید فارغ دارالمعلین بوده که شخص با تجربه و در امورات اداری مهارت داشته باشد.
 2. سرمعلم مکتب حد اقل سه سال تجربه معلمیت و دو سال تجربه کاری در سر معلمیت داشته باشد.
 3. سرمعلم مکتب سیمنار های اصول تدریس را سپری کرده باشد ،در امور تعلیمی و تربیتی معلومات کافی داشته و در بلند بردن سطح دانش مسلکی خود کوشا باشد.
 4. سرمعلم مکتب توانمندی رهبری سالم و ابتکارات سالم،مثبت و مفید داشته باشد و روحیه همکاری را بین منسوبین مکتب ایجاد و تقویت بخشیده بتواند.
 5. به زبان دری،پشتو و انگلیسی بلدیت داشته باشد.
 6. در کمپیوتر نیز دسترسی داشته باشد.

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired