فروشنده در بخش مبلایل

High School   Afghanistan, Kabul Full Time 2375
Date Posted:Aug 28, 2022
Reference:001
Closing Date:Oct 31, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:10
Gender:Male
Functional Area:Sales/Marketing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Gulbahar General Trading (Brax Oil) :

Founded:

شرکت تجارتی گلبهار جنرل تریدینگ - مبلایل برکس در عرصه روغنیات موتر تولید امارات متحده عرب در تمام نقاط افغانستان و خارج از کشور قابل دسترس میباشد

Job Summary:

فروشنده در بخش مبلایل

تایم کاری : مطابق پالیسی دفتر - صبح الی عصر

معاش ماهوار : معاش: مطابق به پالیسی دفتر معاش ثابت و کمیشن.

Duties & Responsibilities:

فروشنده در بخش مبلایل

تایم کاری : مطابق پالیسی دفتر - صبح الی عصر

معاش ماهوار : معاش: مطابق به پالیسی دفتر معاش ثابت و کمیشن.

Job Requirement:

1. حداقل 12 پاس و یا لیسانس

2. آشنایی با مارکتینگ و بازار

3. تسلط بر لسان های دری و پشتو

4. بلدیت به رانندگی موتر و یا موترسایکل

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs