تکنالوژیست لابراتوار

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 761
Date Posted:Jun 12, 2019
Reference:تکنالوژیست لابراتوار
Closing Date:Jun 26, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .

وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.

واحد آنکولوژی (Oncology Unit ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد. این واحد جدید التائسیس که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد، دارای  45 بستر میباشد. این واحد که دارای واحدهای آنکولوژی جراحی و طبی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد. علاوه بر این، دارای یک واحد سراپا (OPD ) است که روزانه به 80-100 مریض خدمات طبی عرضه میدارد.


Job Summary:

اجرای معاینات مختلف لابراتواری وطرز استفاده از وسایل و تجهیزات لابراتواری.


Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان دیپارتمنت مربوطه بمنظور دست یابی به اهداف پیشبینی شده .

2.     اخذ نمونه به اساس سند مالی واداری جهت اجرای معاینه پتالوژی .

3.     راجستر نمودن بایوپسی (سمپل ) برویت مشخصات ان جهت داشتن معلومات دقیق .

4.     تثبیت سمپل جهت حصول اطمینان از صحت بودن شکل و مشخصات اولی ان .

5.     برداشتن یک حصه کوچک از سمپل جهت انجام معاینه لابراتواری.

6.     تهیه محلول برای تلوین یا رنگ امیزی بایوپسی و اماده نمودن سلاید جهت تثبیت مرض .

7.     نصب لیبل وشماره گذاری بالای سلاید ها جهت جلوگیری از تبدیل شدن یک نمونه با نمونه دگر.

8.  تهیه و اماده ساختن سلاید ها جهت اجرای کار های عملی محصلین و انجام معاینات.

9.  تشریح پروسه تهیه سلاید برای محصلین به شکل عملی و نظری جهت ارتقای ظرفیت.

10. قطع نمودن بلاک توسط مایکروتوم جهت تهیه سلایدها .

11. قید وجمع سامان آلات ولوازم لابراتوارو مواد مصرفی به منظورحمایت از مفقودی وارایه اسناد مصرفی به شعبه محاسبه.

12. اجرای سایر وظایف قانونی ومرتبط به وظیفه که از جانب امر مربوطه به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

1 داشتن سند لسانس از رشته تکنالوژی طبی

2 حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 مهارت در کمپیوتر و دسترسی به انترنت

4 مهارت افهام تفهیم در لسان انگیلسی مهارت افهام تفهیم در لسان انگیلسی 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired