تکنیشن اکسری

  Ministry of Public Health
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 310
Date Posted:Sep 7, 2019
Reference:XRY/ICU
Closing Date:Sep 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Consultant
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

1-   اخذ دقيق و مناسب کليشه اکسريز، 2- نگهداشت سامان و وسايل اکسريز 3- تطبيق ستندرد هاي مربوط اکسري 

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

-      صحت کافي و قواي کافي براي انجام کار

-      تسلط بر زبان هاي محلي

Duties & Responsibilities:

-      عرضه خدمات اکسري براي مريضان داخل بستر و مريضان سرااقبت های عاجل.

-      حفظ و مراقبت سامان و تجهيزات (ماشين اکسري ، ) شعبه اکسري

-      مصئون ساختن پرسونل شعبه اکسري و محيط مصئون براي مريضان و مراجعين

-     جابجا نمودن مناسب مواد ضايع شده اکسريز

-     ارايه راپور ماهوار به مسول بخش مراقبت های عاجل ويا هر وقت که ازوي تقاضا گردد.

-     تهيه وارايه لست مواد قابل مصرف بخش اکسريز تحت نظارت مسول بخش مراقبت های عاجل.

-     بلند بردن وارتقا ظرفيت کاري مطابق رهنمودهاي ملي.

-      انجام نو کريوالي 24 ساعته مطابق تقسيم اوقات که از طرف اداره بخش مربوطه تهيه شده است

-      مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي

-      اشتراک در مجالس ,اجرات و کار رايي بخش مربوطه خويش

-      تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه

-      اشتراک فعال درارزيابي ربع وار سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه

-      مسوليت جمع آوري ارقام دقيق و به موقع شعبه اکسريز 

اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي ربع وار و تعقيب پلان کاري 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

-      فراغت از انستيتوت متوسطة طبي، انستيتوت علوم طبي، رسماٌتایید شده در دولت.

-      حد اقل 1 سال تجربة کاري مرتبط

-      داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد بودن

-      صحت کافي و قواي کافي براي انجام کار

-      تسلط بر زبان هاي محلي

Job Keywords:

تکنیشن اکسری
This job is expired