تکنیشن برق و جنراتور کار

High School   Multi City Full Time 699
Date Posted:May 12, 2019
Reference:Rixon-UNAMA03
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:15
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Rixon Engineering and Construction Company:

Founded: 2011  www.rixon-els.com

Rixon is a national firm serving Engineering, logistic and consultancy industries since 2007. Rixon has implemented many projects in the mentioned industries nationwide. Rixon needs qualified staff for an anticipated project from UNAMA project titled “OPERATION & MAINTENANCE OF ENGINEERING SERVICES AND MINOR WORKS AT UNAMA PREMISES IN AFGHANISTAN. Rixon will contact qualified applicants and make it clear to them and upon award of the project Rixon is obliged to hire the applicants with his/her resume submitted in the bidding documents.

Job Summary:

مراقبت و حفاظت از سیستم برق، آیر کندیشن و جنراتور مربوطه و حصول اطمینان از فعال بودن آن در تعمیرات یوناما در کابل و ولایات

Job Details

Date Posted:۲۲ ثور ۱۳۹۸ 


Reference: Rixon-UNAMA03


Closing Date: ۵ جوزا ۱۳۹۸ 


Work Type: Electrician/Generator work


Number of Vacancies: ۱۵


Gender:       Any


Functional Area: Repair & Maintenance


Open Ended:


Nationality: Afghan


Salary Range: مطابق پالیسی یوناما و ریګسن 

 

Contract Type: Long-term


Years of Experience:     

5Year(s)

Contract Duration: 3 Years base & 2 optional


Extension Possibility:

Yes

Probation Period:

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Skills: Electrician/Generator work, AC

Duties & Responsibilities:

 

مراقبت از تمام اجناس ناصبه برقی

ترمیم ساکت، سوچ، چراغ های سقفی، چراغ های تنویری ساحه، سیستم برق رسانی، واتر پمپ

کنترول جدی از ترانسفارمر ها، پنل بورد ها، و مراقبت از چراغ ها در داخل و خارج از تعیر

لین دوانی در اتاق های تعمیر به صورت فنی

حفظ و نگهداری از اسباب که برایش سپرده میشود

داشتن مهارت ترمیم جنراتور

حفظ و مراقبت نمودن از جنراتور و ملحقات مربوطه آن

 حفاظت و مراقبت جنراتور، یخچال و آیر کندیشن تعمیرات یوناما به صورت مداوم

تشخیص عارضه های تخنیکی سیستم برق مربوطه تعمیرات یوناما به منظور ترمیم و رفع مشکلات موجوده

ارائه پیشنهادات وسایل و تجهیزات مورد ضرورت سیستم برق، جنراتورهای تعمیرات یوناما جهت تهیه و خریداری، نصب و فعال ساختن آن

لین دوانی سیستم برق مربوطه به تعمیرات یوناما به صورت اساسی با در نظر داشت ملاحظات تخنیکی

تسلیمی و اخذ وسایل و تجهیزات پیشنهاد شده بعد از خریداری و حصول اطمینان از اصلیت و صحت تخنیکی آن

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمرین مربوطه مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده می شود

Job Location:

Afghanistan, Kabul, Nangarhar, Bamyan, Paktya, Kunduz, Balkh, Kandahar

Qualifications:

برای فارغان مراکز آموزش فنی و حرفوی ترجیح داده میشود و حد اقل 5 سال تجربه مرتبط

Job Keywords:

تکنیشن برق و جنراتور کار

Submission Guideline:

اشخاص واجد شرایط می­توانند، خلص سوانح یا سی وی خود همرا با سرتیفکت ها و اسناد تحصیلی را به ایمیل آدرس hr.rixon.af@gmail.com ارسال نمایند. لطفا عنوان وظیفه ریفرنس نمبر وولایت مورد علاقه تان در سبجیکت لاین و ایمیل مشخص سازد مثلا ( Rixon-UNAMA03 تکنیشن برق و جنراتور کار ، بامیان)

طبق خواست یوناما اقلا ۵٪ کارمندان باید از معلولین تشکیل بدهد تا انها بتواند که عاید خوب برای خود و یا فامیل خود داشته باشد. لحاظا معلولین واجد شرایط خانمها و آقایان را اولویت و بعدا خانمها را ارجعیت داده میشود

Submission Email:

  hr.rixon.af@gmail.com