تکنیشن دندان

Diploma   Jawzjan, Afghanistan Full Time 41
Date Posted:May 16, 2019
Reference:007
Closing Date:May 26, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2001

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی جوزجان 2 تن  تحت ریفورم شفاخانه ها در بست 6 با شرایط ذیل استخدام می نماید:

عنوان وظيفه   :          تکنیشن دندان          

وزارت/اداره    :        وزارت صحت عامه   

موقيعت:      :          مرکز  ولایت جوزجان

بست            :       6

گزارش به     : سرطبیب شفاخانه

گزارش از    :  ندارد

____________________________________________________________________________________________

هدف وظیفه: 

تداوي مریضان دندان در شفاخانه مطابق معیارات مجموعه اساسی خدمات شفاخانه ئی 

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

-         داشتن تابعيت افغانستان

-         فراغت از انستيتوت متوسطة طبي، انستيتوت علوم طبي به از رشته دندان

-         داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد بودن

-         صحت کافي و قواي کافي براي انجام کار

-         تسلط بر زبان های محلی

امتیازات:- مقدار معاش به اساس سیستم رتب و معاش پروژه اصلاحات شفاخانه 

Duties & Responsibilities:

-         اجرای وظیفه برای وزارت صحت عامه در ساعات رسمی

-         سهمگیری در جمع اوری ارقام دقیق و به موقع مریضان تحت تداوی مطابق رهنمود ها ، فارمها و لوایح کاری

-         رسائی به تمام امور پلان شده توسط مسئول ( مریضان سراپا و داخل بستر)

-         بلند بردن و ارتقای ظرفیت کاری مطابق رهنمود های ملی

-         اشتراک در کنفرانس ها ، سیمنارهای مرتبط وظیفه

-         تطبیق ستندردها مطابق رهنمود ملی وزارت صحت عامه

-         اشتراک در جلسات وقایه انتان و دگه جلسات به اساس ضرورت

-         گذارش ماهوار، ربعوار و سالانه به سرطبیب شفاخانه

-         حفظ و مراقبت وسایل مربوط بخش

-         مراعت نمودن وسایل محافظت شخصی در جریان کار

-         تعقیم نمودن تمام وسایل و سطح کاری مطابق رهنمود تعقیم


Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

-         داشتن تابعيت افغانستان

-         فراغت از انستيتوت متوسطة طبي، انستيتوت علوم طبي به از رشته دندان

-         داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد بودن

-         صحت کافي و قواي کافي براي انجام کار

-         تسلط بر زبان های محلی

امتیازات:- مقدار معاش به اساس سیستم رتب و معاش پروژه اصلاحات شفاخانه 

Job Keywords:

تکنیشن دندان

Submission Guideline:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت و یا از شفاخانه حوزوی جوزجان  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت : کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.