تکنیشن ماموگرافی

  Ministry of Public Health
Master's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 202
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:006
Closing Date:Aug 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 2 نفر با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه     :    تکنیشن ماموگرافی

وزارت/اداره       :        وزارت صحت عامه

موقیعت          : مرکز ولایت هرات    

بست               :       6

گزارش به          : سرطبيب شفاخانه

هدف وظيفه: 

§        همکاری اجرای معاینات ماموگرافی برای مریضان داخل بستر و سراپا جهت تشخیص دقیق و عرضه خدمات طبی متمم برای شفاخانه


Skills Required:

Medical

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

-         داشتن حد اقل یکسال تجربه کاری در رشته مربوطه

-         اشنایی با تجهیزات رادیولوژی

-         تسلط به زبانهای دری و پشتو ، اشنایی با زبان انگلیسی و استفاده صحیح از کامپیوتر


-         مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه


Duties & Responsibilities:

1.      اشتراک در راپور صبحانه مربوط بخش

2.      شرکت در جلسات بخش مربوطه

3.      راجستریشن مریضان بخش مربوطه

4.      اماده سازی مریضان برای اجرای پروسیجرها

5.      همکاری در اجرا معاینات تحت نظر متخصصین مربوطه

6.      ترتیب و تنظیم پلان محاظفت از تجهیزات و وسایل بخش

7.      اشتراک در سیمنارها و ورکشاپهای آموزشی

8.      تامین روابط کاری با پرسونل بخش

9.      اجرای نوکریوالی 24 ساعته به اساس جدول نوکریوالی

10.  ارایه گذارش ماهوار

11.  انجام سایر وظایف که از طرف اداره برایش محول میشودJob Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

-         فراغت یکی از انستیتوتهای طبی دولتی

-         داشتن سرتیفکت از رشته رادیولوژیJob Keywords:

تکنیشن ماموگرافی
This job is expired