تکنیشن تكنالوژي معلوماتي

  DABS/KBD
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1038
Date Posted:Sep 8, 2019
Reference:V A - 1398 - KBD - 01 - 011
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

کارمند مذکور مسؤلیت فناوری معلوماتی و همچنان کمک در حصه مشکلات تمام کارمندان ریاست کابل برشنا را بدوش داشته و لازم است تا وظایف ذیل را به وجه احسن انجام دهد.


Skills Required:

Computer

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

سایر مهارتها:

• تجربه کاری در اداره و خدمات تخنیکی سرور مایکروسافت ویندوز، دایرکتوری فعال، پالیسی گروهی، DNS، و سرور تبادله ایمیل.

• درک نرم افزارها و سخت افزارهای استفاده شده در وسایل مراقبت و سیستم های کمپیوتر های شخصی.

• تشخیص، تحلیل و ارزیابی کمپیوتر و مشکلات اداره شبکه و اخذ اقدامات اصلاحی مناسب.

• مشاهده و رفع نواقص تخنیکی و عملیاتی.

• تفسیر و تشریح مفاهیم تخنیکی برای افراد که در زمینه مهارت های لازم را دارا نمی باشند.

• تحلیل و ارزیابی تجدید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری.

• اقدامات تحلیل سریع و درست شرایط غرض تشخیص مسیر اصلی.

• استفاده از وسایل دستی و آزمایشی مختلف برای ترمیم، تنظیم ویا تشخیص مشکلات کمپیوتر ها و وسایل مربوط به آن.

• مهارت مکالمه بطور شفاهی و کتبی.

• داشتن قوه ابتکار، خلاقیت و مدیریت کاری.

• توانایی تکلم با زبانهای محلی و انگلیسی.

• حس مسؤلیت پذیری و جوابدهی.

• دقت کاری و داشتن دانش قانون کار.

• ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

• صداقت و حفظ محرمیت کاری.

• انعطاف پزیری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

• توانایی کار بشکل گروهی.

• توانایی کار بشکل فردی.


Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیتها:

• تشخیص منبع مشکلات عملیاتی، بشمول جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری برای سیستم ها و سرور کمپیوتر.

• تهیه نسخه های پشتیبان (Backup) سیستم ها و اسناد، ایجاد حسابات کمپیوتری برای کارمندان، حفظ کلمه عبور و خدمات حمایت کارمندان.

• انستال کردن پرنتر، اسکنر.

• تحلیل و ارزیابی نوع ، سطح مشکل ، اجرا ویا توصیه اقدامات اصلاحی.

• رفع مشکلات عملکرد های شبکه های LAN/WAN، اتصالات و مشکلات مربوط به شبکه ها.

• همکاری در اداره و نظارت منابع بشمول VPN، فایروال، سرور پراکسی و مسیرها.

• هماهنگی و تجدید نرم افزار و سخت افزار شبکه ها (برشناها، سویچ ها، پل ها و مسیر ها).

• همکاری در حمایت انترنیتی، شبکه خصوصی توزیع اطلاعات داخلی و سایر سیستم های ارتباط اطلاعاتی.

• مراقبت، تغیر و همکاری در تنظیمات و وصل شبکه کمپیوتر.

• نصب برنامه های نرم افزار در کمپیوتر های کارمندان.

• تجدید کردن برنامه Antivirus در تمام کمپیوتر ها و لپ تاپ های کارمندان.

• ارائه مشوره و حمایت تخنیکی برای کارمندان مختلف شعبات ریاست کابل برشنا در ارتباط به انتخاب، عملیات و حفظ و مراقبت کمپیوترها.

• همکاری در ترتیب و توصیه استندرد های برای استفاده از منابع سیستم کمپیوتری.

• اجرای سایر وظایف محول شده.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات لازم:

• حد اقل لیسانس در رشته کمپیوتر ساینس.

تجارب لازم:

• حد اقل 1 سال تجربه کاری در بخش مربوط.


Job Keywords:

د افغانستان برښنا شرکت - د کابل برښنا ریاست
This job is expired