وکیل مدافع

  Glasgow construction company
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 687
Date Posted:Jul 20, 2019
Reference:gcc_0022
Closing Date:Aug 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Adviser,Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:10 - 15 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:12 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Glasgow construction company:

Founded:  

glasgow is the construction company, and have more than 10 years of project leading experience as a pure afghani company.

Job Summary:

وکیل مدافع باید تحت قوانین حکومت اسلامی افغانستان جواز رسمی داشته باشد و همه امورات شرکت را از لحاظ حقوقی پیش ببرد که این مسئله در برگیرنده پیشبرد قضایای جرمی و حقوقی شرکای این شرکت نیز میباشد.

و در اوقات رسمی به شکل فول تایم باید در دفتر حضور داشته باشد

Skills Required:

writing skillReportingDocument ManagementAdvising

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

  1. پیشبرد همه امورات و قضایای جرمی و حقوقی شرکت و شرکای شرکت
  2. طی مراحل اسناد قضایای حقوقی و انجام همه مکلفیت های مروبط به وکیل مدافع

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

  1. bachelor from law or islamic law.

Job Keywords:

وکیل مدافع, law, adviser
This job is expired