Expires on:

Scholarship Description:


کارجویان عزیز!

 به اطلاع آنعده از دوستانی که در نمایشگاه شغلی پوهنتون کاتب اشتراک نموده بودند رسانیده می شود که ایمیل های شما با ما ثبت بوده و لطف نموده ایمیل های خود را چک نمایید .وبسایت کاریابی  jobs.af  و پوهنتون کاتب برای ارتقای ظرفیت و شغل یابی شما برنامه های آموزشی رایگان ،ورکشاپ های رایگان،بورسیه های تحصیلی رایگان و ایجاد خلص سوانح به شکل رایگان با شما همکاری می نماید. 

در ضمن می توانید به وظایفی که در ذیل ذکرشده است خلص سوانح(سی وی) تان را بفرستید.

آرزوی ما شاغل شدن شماست!


Project Coordinator 1

Regional Project Supervisor 5 Region

Admin Finance 5 Region

Field Monitoring 5 Region

Secretary (Urgent)

Specialist/ Coordinator Remuneration & Human capital ( L2 or L3)


سی وی های خویش را به ایمیل آدرس زیر بفرستید

info@jobs.af


Scholarship Details:

Date Posted:Jun 26, 2019 Closing Date: Jul 26, 2019

Attachments:

katerb university.pdf