Scholarship Description:

فرصت طلایی برای بانوان کابل و سایر ولایات کشور!!!

- مهم نیست چقدر سرمایه برای آغاز یک تجارت دارید
- مهم نیست از کدام طبقه اجتماعی و کدام ولایت هستید
- مهم نیست اگر در حرفه ی تجارت کاملا بی تجربه هستید
- مهم نیست فارغ از کدام رشته تحصیلی و دانشگاه هستید یا حتی محصل صنوف سه و چهار
برای کار آفرینی هیچ محدودیتی در کار نیست!
آنچه برای ما مهم است:
انگیزه، ابتکار، ایده و پشتکار شما برای آغاز تجارت و کارآفرینی و توسعۀ آن است!

با مراجعه به لینک ذیل همین لحظه به ما ملحق شوید و فورم درخواستی و سی وی خود را الی تاریخ 6 نومبر 2017 به ایمیل آدرس مندرج در آن لطفا ارسال کنید!
http://www.jobs.af /scholarships

زمان برای راجستر شدن محدود است!!!

Scholarship Details:

Date Posted:Nov 1, 2017 Closing Date: Nov 5, 2017

Attachments:

1509513709.docx