اعلان مجدد - مدیر آموزش تخنیکی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 793
Date Posted:Nov 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0123
Closing Date:Nov 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

- تهیه پلان آموزشی و مواد درسی جهت ارتقا ظرفیت های تخنیکی پرسونل فنی برشنا شرکت 

Duties & Responsibilities:

·       ساختن پلان های کاری آموزشی سالانه جهت ارتقای سطح دانش مسلکی پرسونل فنی برشنا شرکت مرکز و ولایات ( فابریکات تولیدی ، سب استیشن ها ، جنگشن ها و شبکات برقی )

·        تهیه و ترتیب مفردات درسی و مواد درسی جدید مورد ضرورت ترینران ارتقا ظرفیت .

·       ارتقا ظرفیت تخنیکی ترینران در صورت نیاز.

·       جمع آوری و ترتیب لست تریننگ های تخنیکی مورد ضرورت دیپارتمنت های مختلف بخش های عملیاتی مرکز و ولایات

·       اشتراک در میتینگ های تخنیکی برشنا شرکت و میتینگ های خارج برشنا .

·       تهیه و ترتیب پرزنتیشن های جدید آموزشی .

·       تهیه و ترتیب فورمه جات جدید مورد ضرورت ترینران ارتقا ظرفیت . 

·       تهیه و ترتیب سوالات امتحانات تحریری و اخذ انترویو برای پست های تخنیکی جدید.

·       ایجاد روبط اکادمیک جهت ارتقا ظرفیت کارکنان تخنیکی برشنا شرکت با مراجع علمی و اکادمیک .

·        اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم .

Job Requirement:

لیسانس و یا ماستر در رشته انجنیری برق با داشتن تجارب در بخش پلان گزاری برنامه های اموزشی

·  آشنائی و تجارب درشیوه های تطبیق برنامه های اموزشی 

.داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش های اکادمیک و پیداگوژیک  

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


  • آشنائی و دانستن طرزالعمل ها و پالیسی های برشنا شرکت .
  • توانایی طرح پلان های ارتقای ظرفیت و تطبیق آن به گونه موثر و مفید.
  • هماهنگ کردن برنامه های آموزشی با شعبات مختلف تخنیکی برشنا شرکت
  • ایجاد انگیزه و تشویق ترینران
  • توانائی افهام و تفهیم گفتاری و نوشتاری بزبان های دری و پشتو.
  • توانائی استفاده از برنامه های کمپیوتر و زبان انگلیسی

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired