اعلان مجدد - مدیر دستگاه برق آبی شورابک - بدخشان برشنا

 
Bachelor's Degree   Badakhshan, Afghanistan Full Time 322
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98- 0225
Closing Date:Apr 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

*دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

*بلدیت کامل به پروگرام های آفیس و اتوکد

*تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

*توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، دری، پشتو، انگلیسی

Duties & Responsibilities:

- کنترول یومیه از ژورنال شفت کاران 24 ساعته وآگاهی کامل از تماما امورات کاری دستگاه (فابریکه).

- کنترول یومیه از کتاب حاضری کارمندان .

- کنترول یومیه از تماما امورات بهره برداری دستگاه (فابریکه).

- دادن مجازات ومکافات برای پرسونل دستگاه (فابریکه).

- کنترول وتایید نمودن پلان پیشبینی امورات تخنیکی سالانه (تجهیزات مورد نیاز ، پلان تولید و ترمیماتی) دستگاه (فابریکه).

- سپردن وظایف یومیه به مسولین شعبات دستگاه ازطریق معاونیت تخنیکی دستگاه.

- دایر کردن جلسات تخنیکی هفته وار و ماه هوار بامسولین شعبات دستگاه (فابریکه).

- ارسال نمودن راپور کارهای انجام شده هفته وار ، ماهوار ، و ربع وار شعبات مختلف دستگاه بمراجع مربوطه.

- ارسال راپورهای تولیدی جنراتورها – ترانسفارمرها و لین های انتقالی بمراجع مربوطه.

- تهیه مواد مورد ضرورت امورات ترمیماتی پلان های پیشبینی شده وتطبیق آن.

- ارسال پیشنهادات –مکاتب واستعلام ها غرض پیشبرد امورات یومیه دستگاه (فابریکه).

- مساعد ساختن زمینه کار برای پرسونل دستگاه و همچنان در نظر گرفتن امور تخنیک بیخطر.

- آموزش تخنیکی برای پرسونل شعبات.

- آوردن نظم ودستپلین در اداره.

- مراقبت از تمام کارهای تخنیکی و اداری دستگاه (فابریکه).

- آگاهی کامل از مشکلات مربوطه دستگاه و پرسونل آن و همچنان سعی و تلاش در رفع نمودن آن.

- تماسهای مستقیم با مقامات ذیصلاح در مورد امور مربوطه دستگاه.

- ترتیب نمودن پلان کاری پیشبینی شده ماه وار ، ربعوار و سالانه همچنان تعقیب و تطبیق آن به وقت زمان.

  • اجرای سایر وظایف به وقت و زمان.

پیش برد سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود.با در نظر داشت اصول.

Job Location:

Afghanistan, Badakhshan

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - مدیر دستگاه برق آبی شورابک - بدخشان برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/0A0A6DCB-A141-476C-BEE5-6FEFCBD4E4A8

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.