مدیر اداری و مالی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1367
Date Posted:Dec 2, 2019
Reference:002
Closing Date:Jan 2, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Achakzai Logistic Company:

Founded:

This is a private logistic company

Job Summary:

Date Posted: 1398/09/11

Reference:

Closing Date: 1398/10/11

Work Type:مدیر اداری و مالی

Number of Vacancies:

Gender: طبقه اناث

Functional Area: شهر نو کابل

Open Ended:

Nationality: افغان

Salary Range:

Contract Type: نورمال

Years of Experience:

Contract Duration: یک سال 

Extension Possibility:

Duties & Responsibilities:

.   مدیریت امور مالی وحسابداری.

2.   نگهداری و به روز رسانی اطلاعات مالی.

3.   برآورد وتنظیم بودجه و قیمت تمام شده مورد نیاز.

4.   انجام کلیه امور مالی مربوط به کارکنان.

5.   تامين نيروي انساني مورد نياز واحد ها در قالب برنامه هاي تعيين شده و بودجه هاي مصوب آنها.

6.   انجام مقدمات استخدام.

7.   انجام امور پرسنلي كاركنان بر اساس ضوابط شركت و اداره كار.

8.   تهيه پرونده هاي پرسنلي.

9.   آشنا ساختن افراد جديدالاستخدام با قوانين شركت و ايجاد تسهيلات به منظور توجيه افراد مزبور.

10.   صدور احكام مربوط به اعزام پرسنل براي دوره هاي آموزشي در داخل و يا خارج از شركت.

11.   انجام امور مربوط به اياب و ذهاب پرسنل.

12.   پيگيري مسائل مربوط به انگيزشي و رفاهي پرسنل.

13.   برنامه ریزی آموزش پرسنل توليد در ا.مور مربوط به كيفيت.

14.   تامين غذاي روزانه كاركنان بر اساس ضوابط و مقررات شركت.

15.   تامین و پیگیری دریافت تسهیلات از موسسات مالی

16.   نظارت بر امور انبار.

17.   انجام امور مربوط به پذيرايي از مهمانان شركت.

18.   ارائه خدمات لازم در زمينه ارتباطات دروني و بروني سازماني به كليه واحدها و كاركنان شركت.

19.   ارائه خدمات مربوط به نظافت و پاكيزگي بر اساس دستورالعمل 5S.

20.   انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت

Job Requirement:

دارای سند لیسانس در بخش های مربوطه

با دو سال تجربه کاری

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired