عضو محاسبه مواد

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 408
Date Posted:Jan 13, 2021
Reference:V A - 1399 - KBD - 01 - 023
Closing Date:Jan 23, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

شخص موظف این پست مسئولیت تمام کار های مدیریت خویش را که در وظایف و مسئولیت های بیان شده است و دیگر وظایفی که آمر مستقیم در ارتباط به وظیفه وی داشته باشد را اجرا مینماید.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیت ها:

·        ترتیب لست اجناس و تجهزات که در تحویلخانه ها موجو است.

·        ترتیب چکهای صادره و وارده.

·        ترتیب نمودن اسناد ناصبه .

·        ثبت نمودن اجناس در لیجر مربوطه.

·        اندراج معاملات در ژورنال ها.

·        ثبت اسناد به کارت ثبت ذخیره تحویلخانه.

·        ترتیب حواله اجناس.

·        مراقبت از اجناس و تجهزات در تحویلخانه ها.

·        دیگر وظایف قانونی که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات لازم:

·       لیسانس در رشته اقتصاد و یا اداره و تجارت


تجارب لازم:

  • دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه


سایر مهارتها:

·        داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        آشنایی درست از استفاده برنامه های کمپیوتر و دیتابس.

·        ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

·        انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

·        توانایی کار بشکل گروهی.

·        توانایی کار بشکل فردی.

·        دانستن کود های حسابی

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

درخواست کننده گان واجد الشرایط میتوانند سر از تاریخ 24-10-1399 الی تاریخ 04-10-1399 خلص سوانح همرا با کاپی دیپلوم فراغت به مدیریت عمومی منابع بشری ریاست کابل برشنا تسلیم نمایند.

و یا درخواستی های شان را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نماین.

ادرس: ریاست کابل برشنا واقع چهار راهی دهمزنګ، کابل افغانستان.

Submission Email:

  hr@kbd.dabs.af