کارشناس مالی و اداری - ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 937
Date Posted:Jul 1, 2020
Reference:KM-HR-201
Closing Date:Jul 4, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance ,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade C
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:1 year(s)
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

نظارت از تمامی امورات مالی و اداری ریاست مربوطه در روشنی قوانین و مقررات نافذه کشور.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:


  • طرح وترتیب پلان ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان عمومی به منظور انسجام و تحقق به موقع اهداف.
  • حصول اطمینان از ترتیب ارایه راپور بیلانس مصارفاتی طور ماهوار، ربع وار، و سالانه به مراجع ذیربط ومقامات ذیصلاح.
  • تشخیص نیاز ها و حصول اطمینان از تجهیز شعبات بخش با تکنالوژی معلوماتی در هماهنگی با بخش های زیربط.
  • ارائه پیشنهادات پیرامون امورترمیم، خریداری اجناس و لوازم دفتری مورد نیاز.
  • تأمین ارتباط با ریاست های مربوطه جهت هماهنگی بهتر امورات اداری، تشکیلاتی و مصؤنیت وصحت کارکنان.
  • نظارت و کنترول از فورم های مالی و بودجوی مربوطه جهت شفافیت و حسابدهی دقیق.
  • ملاحظه تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکلات بخش ها.
  • مدیریت و نظارت از امورات مربوطه به اجناس ، اداری و تکنالوژی معلوماتی به منظور فراهم آوری تسهیلات بهتر.
  •  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
  • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.      درجه تحصیل

o       داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مالی، اقتصاد و اداره و تجارت. همچنان به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o       داشتن حداقل پنج سال تجربه مرتبط در ادارات دولتی الزامی میباشد.

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o       توانائی و مهارت دررامور مالی

o       استفاده درست از برنامه های كمپیوتر

o       تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx