تدویر کننده جلسات صحی در مساجد و جامعه

  Afghan Social Marketing Organization (ASMO)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 650
Date Posted:Nov 6, 2019
Reference:0000
Closing Date:Nov 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghan Social Marketing Organization (ASMO):

 

This is Afghan Social Marketing Organization (ASMO)

Job Summary:

محل کار : شهر کابل

اداره مربوطه : موسسه بازاریابی اجتماعی افغان

مدت قرارداد: هشت ماه (امکان تمدید موجود است) قرارداد بشکل روز مزد با مزد روزانه 10 دالر صورت میگیرد

جنسیت: مرد

سن: بالتر از 30 سال

تحصیلات:  فارغ از شرعیات و علوم انسانی

عنوان شغل : تدویر کننده جلسات صحی در مساجد و جامعه

تعداد افراد مورد نیاز: ( 1 ) کارمند


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

·        دایر نمودن جلسات صحی مطابق به پلان تعیین شده  در مساجد  که قبلا" مشخص گردیده است

·        اشتراک نمودن در گارگاه یک روزه اموزشی

·        فروش محصولات صحی دفتر اسمو مطابق پلان و هدف تعین شده .

·        راپور فا

·        ترتیب، آماده کردن و انتقال مواد آموزشی و Refreshment به  محل جلسه و از استفاده از آنها

·         تدویر روزانه یک الی دو جلسه صحی در مساجد (بعد از نماز پیشین و نماز عصر) برای حد اقل 15 نفر

·        تدویر یک جلسه صحی جامعه در روز برای حد اقل 15 نفر

·        آگاه ساحتن افراد از زمان و مکان برگزاری جلسه صحی

·        ترتیب لست اشتراک کننده گان جلسات صحی مساجد و جامعه و سپردن آن به مسول مربوطه

·        توزیع نمودن Leaflets  ها وposters  های صحی برای اشتراک کننده گان جلسات صحی مساجد و جامعه

·        تهیه راپور هفته وار از اجراات شامل منعکس ساختن مشکلات و کاستی ها و تسلیم نمودن آن به مسول مربوطه

·        رعایت فرهنگ و عنعنات جامعه و مردم حین تدویر جلسات

·         رعایت تمام قوانین و مقررات موسسه بازاریابی اجتماعی افغان


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        داشتن تجربه کار با جوامع در بخشهای صحی و اجتماعی

·        داشتن معلومات در مورد اهمیت صحت در اسلام

·        بلدیت کامل با نواحی مختلف شهر کابل

·        داشتن جرات، فصاحت زبان و قوه افهام و تفهیم

·        توانایی تکلم به هر دو زبان ملی (دری و پشتو)

·        توانایی کار کردن مستقلا نه را داشته باشد.  همچنان داری انگیزه بالا و انعطاف پذیری خوب باشد تا علاقه مردم را برای اشتراک در جلسات جلب نماید

·        قابلیت کار در تیم و در یک محیط با اشخاص دارای هویت های مختلف فرهنگی را داشته باشد

·        مهارت های عالی تامین ارتباط با گروه های مختلف جامعه مانند ملاامامان، موذن ها و خادمهای مساجد، جوانان ، بزرگسالان  و بقیه اعضای جامعه را داشته باشد


This job is expired